تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-3- سیاست تقسیم سود سهام و تأمین مالی داخلی

پرداخت سود سهام توسط شرکت­ها، تحت تأثیر عوامل بسیاری ازجمله وضعیت نقدینگی، پیشرفت و توسعه شرکت، ثبات عواید و نیاز به سرمایه‌گذاری شرکت می‌باشد. سیاست تقسیم سود شرکت را تخصیص سود حاصله میان سهامداران یا انباشته کردن سود در شرکت می­گویند. انباشت یا تقسیم سود هر دو هدف قابل قبولی هستند اما متضادند هر قدر شرکت سود بیشتری توزیع کند اندوخته کمتری خواهد داشت و در نتیجه شرکت رشد پایین­تری دارد لذا یکی از وظایف ظریف و خطیر مدیران مالی تقسیم سود حاصله به نحو مطلوب بین سهامداران و اندوخته‌ها می باشد به‌صورتی که ارزش شرکت حداکثر می گردد.

2-3-4- روش­های تقسیم سود

شرکت­ها بنا­به­ پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی سهامداران، به چند روش می‌‌توانند بین سهامداران سود توزیع کنند. (مهرانی، ساسان، 1373)

2-3-4-1- تقسیم سود نقدی

پرداخت نقدی سود سهام به پیشنهاد مدیران تصویب مجمع عمومی شرکت میسر می گردد. پرداخت نقدی سود سهام می‌‌تواند سه ماه یکبار، شش ماه یکبار و یا سالانه باشد. در توزیع سود نقدی شرکت­ها می‌‌توانند روش­های مختلفی داشته باشند.

2-3-4-2- تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران

طبق این سیاست سود تقسیمی هر سهم مبلغ مشخصی بوده و شرکت بدون در نظر داشتن مبلغ سود خالص مبلغ مذکور را هر ساله بین سهامداران تقسیم می­نماید چنانچه در این حالت طریقه سود­دهی شرکت بهبود حاصل نماید، هر چند سال یکبار سود تقسیمی را افزایش و اگر طریقه سوددهی نزولی باشد کاهش می­دهند.

سیاست تقسیم سود ثابت برای شرکت­هایی خوب می باشد که سودآوری آن‌ها از نوسانات کمی برخوردار می‌باشد. در این نوع سیاست تقسیم سود با سهامداران عادی مانند سهامداران ممتاز برخورد می گردد و بدون در نظر داشتن سیاست­های سرمایه‌گذاری شرکت مبلغ ثابتی بین آن‌ها تقسیم می گردد. حسن این روش این­می باشد که ریسک سهام را پاین می­آورد زیرا با ثابت بودن سود نقدی قابلیت پیش‌‌بینی و اطمینان بر روی آن افزایش می‌یابد. حسن دیگر این روش این­می باشد که سهامداران می‌‌توانند با افزایش سود نقدی در مورد بهبود و خوشبین بودن مدیران نسبت به آینده علایمی به دست آوردند.

ایراد این روش این می باشد که شرکت در سال­هایی که نیاز به پول دارد به علت تقسیم ثابت سود مجبور می باشد که از منابع مالی خارج تأمین مالی نماید.

ب- تقسیم درصد ثابتی از سود ( سیاست تقسیم سود متغیر )

تعدادی از شرکت­ها همه ساله درصد معینی از سود خودشان را بین سهامداران تقسیم می­کنند. چنین سیاستی باعث خواهد گردید که سود پرداختی به سهامداران همواره با نواسانات سود خالص تغییر نماید. به‌عنوان‌مثال شرکت همیشه 40% از سود هر سهم را تقسیم می کند. این سیاست به شرکت این اطمینان را خواهد داد که کسر منابع مالی یا مازاد منابع مالی ناشی از تقسیم سود ثابت را نداشته باشد. این روش به دلیل اینکه اندازه سود دریافتی متغیر و نامعلوم می گردد، مخصوصاً برای سهامدارانی که متکی به دریافت سود هستند روش خوشایندی نیست. ارتباط بین سود نقدی تقسیمی و سود هر سهم شرکت را تحت سیاست متغیر تقسیم سود در نمودار زیر نظاره می­کنید.

ج- سیاست تقسیم سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر

در این سیاست شرکت یک مبلغ معمولاً پایین را بطور دائم به سهامداران پرداخت می کند و با افزایش یا کاهش سود درصدی را با آن اضافه می کند. در سال­هایی که سودآوری خوب بوده شرکت مبلغ اضافه را پرداخت و سال­هایی که سودآوری خوب نبوده یا شرکت به منابع مالی نیاز دارد مبلغ اضافه را پرداخت نمی‌کند.

د- سیاست تقسیم سود مازاد

در این نوع سیاست تقسیم سود، شرکت آغاز کلیه نیازهای سرمایه‌گذاری و مالی خود را از سود سال کسر می کند هر چقدر سود علاوه بر نیازهای سرمایه‌گذاری و مالی شرکت باقی بماند بین سهامداران عادی تقسیم می گردد. به سود مازادی که در شرکت باقی می‌ماند جریانات نقدی آزاد نیز می­گویند.

پرداخت سود نقدی نباید بر روی ثروت سهامداران تأثیر بگذارد زیرا قیمت سهام به میزانی سود نقدی پرداخت شده کاهش می‌یابد. سود نقدی هر سهم قیمت سهام قبل از مجمع قیمت تئوریک سهام بعد از مجمعین کاهش به این دلیل می باشد که اگر سهام قبل از مجمع خریداری گردد، سود نقدی توسط خرید دریافت خواهد گردید اما اگر بعد از مجمع خریداری گردد سود نقدی به آن تعلق نخواهد گرفت و سود نقدی را سهامدار قبلی دریافت خواهد نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اصلی :

1 چه ارتباط­ ای بین بهره ­وری و سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش هست؟

سؤالات فرعی:

1- بین بهره­ وری نیروی انسانی و سود تقسیم‌شده­ شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط­ ای هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- بین بهره ­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط ­ای هست؟

تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید