تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4-4- انواع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری

بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در سایت بانک مرکزی طبقه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به تبیین ذیل می‌باشد:

  • بانک‌های تجاری دولتی:ملی ، سپه ، پست‌بانک .
  • بانک‌های تخصصی دولتی:توسعه صادرات ، صنعت و معدن ، کشاورزی ، مسکن ، توسعه تعاون .
  • بانک‌های غیردولتی:اقتصاد جدید ، کارآفرین ، سامان ، پاسارگاد ، سرمایه ، سینا ، شهر ، دی ، انصار، تجارت ، رفاه کارگران ، صادرات ایران ، ملت ، حکمت ایرانیان ، گردشگری ، ایران‌زمین ، قوامین ، خاورمیانه .
  • بانک‌های قرض‌الحسنه:قرض‌الحسنه مهر ایران ، قرض‌الحسنه رسالت .
  • مؤسسات اعتباری:
  • بانک‌های مشترک ایرانی- خارجی:بانک تجاری ایران و اروپا ، تعاون منطقه اسلامی،المستقبل،استاندارد چارترد .
  • سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز .

2-4-5- رقابت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در جذب منابع

بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می‌پرداختند با توسعه روزافزون فنّاوری و صنعتی شدن در جذب منابع مالی تغییرات چشمگیری به وجود آمده به‌نحوی‌که شبکه‌های خودکارسازی بانکی و بانکداری اینترنتی یکی از مهم‌ترین راه‌های تجهیز منابع مالی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی شده‌اند. امروزه بانک‌ها برای افزایش قدرت نقدینگی و بالا بردن کیفیت خدمات خود، خدمات مالی غیر بانکی نیز به مشتریان ارائه می‌کنند و با خرید سازمان‌های کارگزاری مانند شرکت‌های بیمه و معاملات ملکی در بازارهای غیررسمی نیز فعالیت می‌کنند در حال حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک‌ها و مؤسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفه‌های مؤثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژه‌ای یافته می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی:

  • بهره گیری از رویکرد شبکه عصبی فازی برای پیش‌بینی مانده منابع آتی در تعیین هدف جذب منابع برای شعبه‌های مؤسسات مالی و اعتباری.

 هدف فرعی:

  • تدوین الگوی مناسب برای پیش‌بینی دقیق منابع آتی و تعیین اهداف جذب منابع بر اساس آن،
  • تعیین متغیرهای سری زمانی که بیشترین و یا کمترین تأثیر را در فرآیند پیش‌بینی تعیین هدف جذب منابع دارند.

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری