عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4-5- مکاتب فکری در مورد تقسیم سود

بیش از چندین دهه می باشد که پژوهشگران دانشگاهی وکارشناسان وال استریت و مدیران عالی رتبه شرکت ها کوشش کرده اند تاثیر سرمایه گذاری مجدد سود شرکت ها در مقایسه با  اثر تقسیم سود بین سهامداران را بر ثروت آتی سهامداران مورد مطالعه قرار دهند و از آن نتایج مقتضی استخراج کنند نتایج این تحقیقات را   می توان به صورت زیر طبقه بندی   نمود( بهرام فر ، 1383،124).

1-آن دسته از تحقیقاتی که به مطالعه ارتباط بین ارزش بازار سهام و سود تقسیمی می پردازد که اکثراًمبتنی بر دو نظریه هستند:

الف)نظریه مربوط بودن (تاثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت )

ب)نظریه نامربوط بودن(عدم تاثیر سود تقسیمی بر ارزش شرکت)

2-آن دسته که به مطالعه اثرات علامت دهی (اطلاع رسانی )اعلام سودسهام بر ارزش شرکت   می پردازند طبق این نظریه سود تقسیمی محتوای اطلاعاتی دارد

3-آن دسته که به مطالعه تاثیر ترکیب سهامداران بر سیاست تقسیم سود می پردازند(تئوری صاحب کار).طبق این نظریه سیاست تقسیم سود تابعی می باشد از ترکیب علائق سهامداران

4-آن دسته از مطالعاتی که ارتباط بین سرمایه گذاری ،سود تقسیمی و سود رابررسی می کند و با بهره گیری از روش های رگرسیونی کوشش در مدل سازی بین متغییر های فوق دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب گفته شده، این پژوهش درصدد پاسخ به سوالات زیر می­باشد:

سوال اصلی: 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چه ارتباط ای بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هست؟

 سوالات فرعی:

1- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد هست؟

2- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی هست؟

3- چه ارتباط ای بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد هست؟

4- چه ارتباط ای بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد هست؟

5- چه ارتباط ای بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد هست؟

6- چه ارتباط ای بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد هست؟

ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری