ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-2 مروری بر ادبیات مربوط به ریسک ورشکستگی

2-2-2-1 تعریف ورشکستگی

ورشکستگی مقوله ای تقریباً باستانی می باشد و به همین اندازه هم شایع می باشد. ورشکستگی ممکن می باشد در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره اش نیست و به همین دلیل بسته می گردد و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیان های مستمر سالانه رخ دهد .

حسابداران بایستی عللی را که ورشکستگی را پدید می آورند به خوبی درک کنند زیرا آنها می توانند قبل از وقوع ورشکستگی مدیریت را از آن آگاه کنند و راه حل هایی برای پیشگیری ارائه نمایند.

در ادبیات مالی واژه های متفاوتی برای ورشکستگی هست که بعضی از آنها عبارتند از : وضع نامطلوب مالی ، شکست ، عدم موفقیت واحد تجاری ، وخامت ، عدم قدرت پرداخت دیون و غیره.

2-2-2-2 ماهیت ورشکستگی

بی شک همه واحد های تجاری برای رسیدن به موفقیت برنامه ریزی می نمایند و عملیات خود را نیز به سمت برنامه های خود رهبری می کنند اما بعضی از آنها برای رسیدن به اهداف خود دست به عملیات ریسک آور و خطرناکی می زنند که می تواند به ورشکستگی منتهی گردد .

و همین جنبه غیر منتظره بودن ورشکستگی ، آن را خطرناکتر می سازد . در هر صورت همه واحد های تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی شوند ، زیرا بعضی از آنها با وجود عدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته اند.

2-2-2-3  علت های ورشکستگی

تعیین دلیل یا علت های دقیق ورشکستگی و معضلات مالی در هر مورد خاص کار سختی است . و در اغلب موارد علت های گوناگونی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می شوند . طبق پژوهش دان و براد استریت علت های اصلی ورشکستگی معضلات مالی و اقتصادی می باشد .

نیوتن (1998) علت های ورشکستگی را به گونه کلی به دو دسته درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم کرده می باشد. از نظر وی علت های برون سازمانی عبارتند از :

1- ویژگیهای سیستم اقتصادی 2- رقابت 3- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی 4-  نوسانات تجاری 5- تأمین مالی 6- تصادفات

وی عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می داند که می توان با بعضی اقدامات واحد تجاری از آنها جلوگیری نمود و اغلب آنها ناشی از تصمیم گیری غلط می باشد و مسئولیت آنها را بایستی مستقیماً متوجه خود واحد تجاری دانست. این عوامل عبارتند از : ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار ، مدیریت ناکارا ، سرمایه ناکافی ، خیانت و تقلب.

جوناآیابئی[1] نیز شاخص های نشان دهنده ورشکستگی شرکت ها را به این شکل تقسیم کرده می باشد:

کاهش سود نقدی ، بستن کارخانه ها یا شعبه های شرکت ، زیانها ، زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات ، استعفای مدیران ارشد ، افت قیمت سهام.

[1] – Jonah Aiyabei

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک می نماید که بتوانند به موقع تصمیم گیری نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری می پردازد که در آن کوشش شده این موضوع مطالعه گردد که آیا محافظه کاری حسابداری که یکی از اصول  بنیادین حسابداری بشمار می رود می تواند تأثیری بر ریسک ورشکستگی داشته باشد یا خیر؟ و در صورت تأثیر داشتن ، این ارتباط به چه صورت می باشد، این پژوهش به عنوان یک موضوع جدید می تواند به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک نماید.

مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید