تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-3- اصطلاحات مرتبط با پول

2-2-3-1-  شبه پول

اگر سپرده‌ها را به دیداری, پس‌انداز و مدت‌دار تقسیم کنیم سپرده‌های دیداری فرق عمده‌ای با اسکناس و مسکوک ندارند, زیرابه سهولت قابل نقل‌وانتقال هستند. امّا سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار از درجه نقدینگی کمتری برخوردار بوده و در مقایسه با سپرده‌های دیداری به‌سادگی نمی‌توانند جایگزین اسکناس و مسکوک شوند. ازاین‌رو سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار را شبه پول گویند. یکی از مهم‌ترین خصوصیات شبه پول, ضد-تورمی بودن آن در کوتاه‌مدت می باشد. چراکه دارندگان این نوع دارایی لااقل برای مدتی از هزینه و خرج کردن منصرف شده‌اند.(بانکداری داخلی تجهیز منابع ، 1385)

سپرده‌های مدت‌دار+ پس‌انداز مردم نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری= شبه پول

2-2-3-2- حجم پول در گردش

برای برنامه‌ریزان و تحلیلگران مسائل اقتصادی تنها دانستن تعریف پول کافی نیست بلکه بیشتر, دانستن و در اختیار داشتن اندازه  حجم پول در گردش به‌عنوان یک متغیر کلان اقتصادی مطرح می باشد, تا از این طریق بتوانند آثار تغییرات حجم پول را در ارتباط با سایر متغیرهای اقتصادی مطالعه و تجزیه‌وتحلیل نمایند, پس:

سپرده‌های‌دیداری‌مردم‌نزدبانکهاوموسسات‌اعتباری+ اسکناس‌ و مسکوک‌نزدمردم = حجم‌ پول‌درگردش

2-2-3-3- نقدینگی بخش خصوصی

نقدینگی بخش خصوصی معادل مجموع حجم پول در گردش و شبه پول می باشد. نقدینگی به معنای اخیر از مهم‌ترین عواملی می باشد که موردتوجه مقامات پولی مملکت می باشد. زیرا افزایش و کاهش آن‌ همراه با سرعت گردش پول ازجمله عواملی هستند که درسطح عمومی قیمت‌ها و درنتیجه در تغییرات ارزش پول تأثیر مستقیم دارند. افزایش نقدینگی در جامعه اگر همراه و همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی نباشد و یا درصورتی‌که واردات کشور میسّر نشود عامل تشدیدکننده تورم به شمار می رود.

اندازه شبه پول + حجم پول در گردش = نقدینگی بخش خصوصی

2-2-3-4- سرعت گردش پول

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ازآنجاکه بکار بردن پول سبب از بین رفتن آن نمی‌گردد, بلکه فقط انتقال مالکیت شکل میگیرد, پس پول در جریان مبادلات, پیوسته گردش می کند و از شخصی به شخص دیگر منتقل می گردد. مقصود از سرعت گردش پول تعداد دفعاتی می باشد که یک واحد پولی طی مقطع زمانی مشخص توسط اشخاص جابجا می گردد.

جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهم‌ترین رسالت مؤسسات مالی و بانک‌ها می‌باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت کشور دارد. مؤلفه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد باعث می شوند که جذب منابع مالی در بانک‌ها، با روشی صحیح و در مسیری مناسب انجام گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف:

هدف اصلی:

  • بهره گیری از رویکرد شبکه عصبی فازی برای پیش‌بینی مانده منابع آتی در تعیین هدف جذب منابع برای شعبه‌های مؤسسات مالی و اعتباری.

 هدف فرعی:

  • تدوین الگوی مناسب برای پیش‌بینی دقیق منابع آتی و تعیین اهداف جذب منابع بر اساس آن،
  • تعیین متغیرهای سری زمانی که بیشترین و یا کمترین تأثیر را در فرآیند پیش‌بینی تعیین هدف جذب منابع دارند.

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید