ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-1-5  انتقاد از محافظه کاری

تاکنون انتقاداتی توسط گروه هایی مانند فعالان بازار سرمایه و استانداردگذاران و محققان آکادمیک از محافظه کاری صورت گرفته می باشد. یکی از این انتقادات مربوط به رفتار نامتناسب در خصوص شناسایی عایدات و زیان ها می باشد. دلیل انتقاد این گروه ، این می باشد که  اگر در دوره جاری ، سود هایی به دلیل بکار گیری محافظه کاری حسابداری در اثر کمتر شناسایی کردن خالص دارایی ها ایجاد گردد، در دوره آتی ، سود هایی شناسایی خواهد گردید که ارتباطی به آن دوره ندارد (واتز 2003).

سایر انتقاداتی که به محافظه کاری وارد شده می باشد به صورت زیر اظهار می گردد:

2-2-1-5-1  نا اعتمادی                                         

گستره ی محافظه کاری در صورت های مالی به خط مشی واحد تجاری مربوط می گردد. این گستره می تواند وسیع یا کوچک باشد برای مثال ، هزینه های غیر عملیاتی پیش بینی شده را می توان ثبت نمود یا نکرد ، زیرا همواره می توان در انتظارات تجدید نظر نمود . مثلاً چنانچه واحد تجاری تجزیه و تحلیل خوشبینانه تر را ترجیح دهد ، می توان هزینه های غیر عملیاتی پیش بینی شده ناشی از دعاوی حقوقی را مردود دانست.

2-2-1-5-2  پنهان کاری

با اینکه همه می دانند که روش های حسابداری محافظه کارانه هستند اما برای سرمایه گذاران مشکل می باشد که بتوانند مبلغی را که دارائی ها کم اظهار شده اند ، تعیین کنند. محافظه کاری سرمایه گذاران  متوسط را در وضعیت نامساعد قرار می دهد و فرصت های ممتاز را در اختیار درون سازمانی ها می گذارد.

2-2-1-5-3  نفی اصول حسابداری

همان گونه که استرلینگ[1] اظهار می کند ، هر گاه محافظه کاری با یک اصل حسابداری تضاد داشته باشد به آن چیره می گردد ، به عنوان مثال ، اصل بهای تمام شده تاریخی (پیش روی اقل بهای تمام شده یا بازار) ، شناخت درآمد بر مبنای فروش ( پیش روی مبنای اقساطی شناخت درآمد) اصل تطابق ( پیش روی به هزینه مقصود کردن مخارج پژوهش و توسعه) اصل ثبات رویه  ( پیش روی تغییر از بهای تمام شده  به قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار) اصل افشا (پیش روی کمتر از واقع اظهار کردن ارزش دارایی ها ).

2-2-1-5-4  سوگیری

محافظه کاری به جای ارزیابی واقع گرایانه ، سوگیری منظمی در گزارشهای مالی ایجاد می کند . در نتیجه همچنان که هیئت استانداردهای حسابداری مالی تصریح می کند ، « محافظه کاری با ویژگی های کیفی مهم ، از قبیل اظهار صادقانه ، بی طرفی و قابل مقایسه بودن (شامل ثبات رویه) تضاد دارد » در مورد مفید بودن داده های حسابداری مبنی بر خط مشی های محافظه کارانه می توان سؤالاتی جدید مطرح نمود . انجمن حسابداری امریکا[2] استدلال می کند : « تصور نمی گردد که سوگیری بتواند نیازهای مجموعه ای از بهره گیری کنندگان را برآورده کند ، به منافع سایرین کمک کند یا حتی به آن صدمه نزند . »

2-2-1-5-5  امر ذهنی

استحکام محافظه کاری و حسابداری باعث شده که بیشتر از آنکه سازوکاری برای پاسخگویی به ابهام باشد ، نوعی توجه حسابداران یا امری ذهنی می باشد . احتمالاً اگر تردید جدی در مورد ارزشگذاری یک قلم وجود داشته باشد ، محافظه کاری به بازی گرفته می گردد ، اما این تمام موضوع نیست ، محافظه کاری توجه حسابداران در مورد تمام جنبه های حسابداری می باشد.

[1] – Sterling

[2] – The American Accounting Association (AAA)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک می نماید که بتوانند به موقع تصمیم گیری نمایند.

پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری می پردازد که در آن کوشش شده این موضوع مطالعه گردد که آیا محافظه کاری حسابداری که یکی از اصول  بنیادین حسابداری بشمار می رود می تواند تأثیری بر ریسک ورشکستگی داشته باشد یا خیر؟ و در صورت تأثیر داشتن ، این ارتباط به چه صورت می باشد، این پژوهش به عنوان یک موضوع جدید می تواند به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری