عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-3- معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد

با اینکه گراس من و هارت در سال 1982 معضلات تضاد منافع ناشی از جریان وجوه نقد آزاد را تشخیص داده و تأثیر ضمانتی و مراقبتی بدهی ها و تعهدات را تعریف کرده اند، اما جنسن در سال 1986 این ایده را عمومی نمود.

جنسن در مطالعات خود این چنین مطرح می کند؛ مدیران شرکت ها نمایندگان سهامداران می باشند، ارتباط ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات های اقتصادی و مالی ست.

پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران می باشد که تاکنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته می باشد. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را کاهش می دهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می گردد. مدیران دارای انگیزه ای برای رشد واحدهای اقتصادی تا به اندازه اندازه بهینه می باشند. رشد شرکت ها از طریق افزایش منابع تحت کنترل مدیران، قدرت مدیران را افزایش می دهد. همچنین این موضوع با پاداش مدیریت در ارتباط می باشد، زیرا که تغییرات در پاداش به گونه مثبتی به رشد در درآمدهای شرکت وابسته می باشد. تمایل شرکت ها به اعطای پاداش به مدیران سطح میانی در خلال پیشرفت شرکت نسبت به جایزه های سال به سال منجر به یک جانبداری سازمانی قوی از طرف مدیران خواهد گردید.

جریان وجوه نقد آزاد وجوه نقدی می باشد که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، هست. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد  می کند. مشکل اصلی این می باشد که چگونه به مدیران این انگیزه داده گردد تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه گذاری آن در هزینه های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت هایی با بازده پائین جلوگیری گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هزینه های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد ناشی از یک تضاد منافع بین مدیران و سهامداران  می باشد. با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن می باشد تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر بهره گیری از مزایایی جانبی باشند. این رفتار در ادبیات پژوهش تحت عنوان ساختار امپراطوری یا مشکل سرمایه گذاری افراطی (بیش از حد) شناخته می گردد (وستفالن،2002،ص78).

ریچارد چیونگ و همکاران  در پژوهش خود این چنین مطرح می کنند؛ شرکت های دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با NPV منفی  می باشند، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود بهره گیری می کنند. جریان وجوه نقد آزاد همراه با فرصت های سرمایه گذاری پائین به عنوان یک  مشکل نمایندگی اصلی مطرح می گردد که در این حالت مدیران برای سهامداران هزینه هایی را ایجاد می کنند که ثروت سهامداران را کاهش می دهد. مدیران برای پوشش اثرات سرمایه گذاری هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی کند از اختیارهای حسابداری افزایش دهنده سود گزارش شده بهره گیری می کنند.

تمایل مدیران واحدهای اقصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت های رشد کم، به  سرمایه گذاری در پروژه های اضافی (نهایی) یا حتی پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی  می تواند از طریق ایجاد سرمایه گذاری هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی کند، معضلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش دهد. سرمایه گذاری هایی که ثروت سهامداران را بیشینه نمی کند. سرانجام  می تواند منجر به قیمت سهام پائین تر و تحریک سهامداران به برکنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی گردد. لذا به مقصود پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایه گذاری ها، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری حسابداری برای افزایش سود بهره گیری می کنند و از آنجا که مدیران سود گزارش شده را به مقصود مبهم و نامفهوم ساختن آن دستکاری و به اصطلاح مدیریت می نمایند، زمانی که  سرمایه گذاران در نتیجه سود گزارش شده تصمیمات سرمایه گذاری غیربهینه ای اتخاذ می کنند، مدیریت سود منجر به تضاد منافع و سرانجام هزینه نمایندگی می گردد. این وضعیت در شرکت های دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا افزایش خواهد پیدا نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب گفته شده، این پژوهش درصدد پاسخ به سوالات زیر می­باشد:

سوال اصلی: 

چه ارتباط ای بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هست؟

 سوالات فرعی:

1- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد هست؟

2- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی هست؟

3- چه ارتباط ای بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد هست؟

4- چه ارتباط ای بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد هست؟

5- چه ارتباط ای بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد هست؟

6- چه ارتباط ای بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد هست؟

ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید