تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2- پول

تعریف پول به این شکل برای اقتصاد مدرن بسیار محدودکننده می‌باشد. عکس این قضیه هم هست برای مثال اکثر مردم پول را با ثروت یکسان در نظر می‌گیرند، که در صورت پذیرفتن این تعریف نیز پول شامل خانه، ملک، اتومبیل و غیره می گردد. با در نظر داشتن نکاتی که گفته گردید بهتر می باشد برای اقتصاد یک تعریف مناسبی از پول ارائه دهیم(دیزج 1389)

2-2-1- اختصار‌ای از پیدایش پول

علاقه افراد و مهارت آن‌ها در انجام یک کار خاص و همچنین منابع طبیعی در دسترس باعث گردید که هرکدام از بشر‌ها به تولید دسته‌ای از کالاها بپردازند و آن‌ها را بیشتر از نیاز خود تولید کند و اضافه آن را با کالاهای موردنیاز خود که توسط افراد دیگری تولید می‌گردید تعویض کنند، ازاینجا بود که بنای مبادله نهادینه گردید. با مبادله کالاها بشر با شکل جدیدی از تمدن روبرو گشت، نخستین وسیله مبادله همان کالاهای تولیدشده بود، که با کالاهای موردنیازشان تعویض می‌کردند، برای مثال مقداری گندم با یک چهارپا تعویض می‌گردید اما این نظام دارای اشکالاتی بود که باعث گردید دوام چندانی نداشته باشد(دیزج 1389) ازجمله اشکالات عبارت بود از تعیین ارزش کالا ،  تعیین خریدار و فروشنده ، غیرقابل تقسیم بودن بعضی کالاها ، هزینه حمل‌ونقل کالاها ، فسادپذیری بعضی کالاها ، که برای حل چنین مشکلاتی کالاهایی را به‌عنوان واسطه به جهت تعیین ارزش کالاها انتخاب کردند اما گاهی کالای واسطه نیز به دلیل غیرقابل بخش بودن, مانع انجام معاملات کوچک می‌گردید ، تنوع تولید و نیاز بشر به تولیدات مختلف در سیر گسترش اقتصاد کشورها موجب پیدایش یک وسیله اقتصادی موردقبول عامه به نام پــول گردید اختراع پول معضلات موجود در مبادله کالاها را برطرف ساخت. مفهوم واژه پول دقیق و محدود نیست, گرچه از پول در مکالمات روزمره به معنی سکه و اسکناس رایج نام‌برده می گردد, اما پول فقط به سکه و اسکناس رایج محدود نمی‌گردد . انواع پول شامل پول فلزی-اسکناس-پول تحریر-پول الکترونیکی می‌باشد

قرارگیری ایران در محدوده جغرافیایی خاص و همچنین قرار گرفتن آن‌ها در مسیر شرق به غرب باعث عبور و مرور کاروان‌های مختلفی شده بود که این امر موجب ورود پول‌های مختلفی در ایران گردیده بود. از زمان‌های بسیار دور در ایران سکه‌های طلا و نقره ضرب می‌شده می باشد و ورود کاروان‌های مختلف باعث رونق اقتصادی در کشور شده بود، اما این طریقه دیری نپایید که با پیدایش راه‌های جدید برای کاروان‌ها و تغییر مسیر آن‌ها از بین رفت(دیزج 1389).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف:

هدف اصلی:

  • بهره گیری از رویکرد شبکه عصبی فازی برای پیش‌بینی مانده منابع آتی در تعیین هدف جذب منابع برای شعبه‌های مؤسسات مالی و اعتباری.

 هدف فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تدوین الگوی مناسب برای پیش‌بینی دقیق منابع آتی و تعیین اهداف جذب منابع بر اساس آن،
  • تعیین متغیرهای سری زمانی که بیشترین و یا کمترین تأثیر را در فرآیند پیش‌بینی تعیین هدف جذب منابع دارند.

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید