عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-24- عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر تورم

الف) ایجاد ابهام و عدم اطمینان در تصمیم گیری های اقتصادی: یکی از عوارض مهم تورم، ایجاد حالت بلاتکلیفی و عدم امکان تصمیم گیری برای متصدیان امور اقتصادی چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی می باشد. در بخش خصوصی، تورم، محاسبات بنگاه‌های اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه ها با دشواری ها و ابهامات زیادی مواجه می‌سازد زیرا از یک طرف، بنگاهها به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن سیر قیمت‌ها قادر نیستند حجم پولی را که از طریق فروش کالاها ی خود بدست خواهند آورد؛ و نیز ارزش (قدرت خرید) وجوه حاصله از این طرق راپیش بینی کنند. از طرف دیگر، اندازه هزینه‌های تولید بنگاه ها نیز نا مشخص می باشد. بدین ترتیب، مطالعه دخل و خرج موسسات اقتصادی در آینده و همچنین اخذ تصمیم در مورد گسترش تولید و سرمایه گذاری عملا غیر ممکن و یا لااقل دشوار می گردد.

ب) انحراف امکانات تولید به فعالیت‌های نا مطلوب : تورم، درآمد حقیقی طبقات و قشرهایی را که دارای عواید ثابت و یا نیمه ثابت هستند کاهش می‌دهد. با پایین آمدن سطح درآمد طبقات مذکور، اندازه تقاضای آنها نیز قهرا تقلیل می‌یابد و به دنبال آن، تولید کالا ها و خدمات مورد نیاز و مصرف  این طبقات که که معمولا از کالاها و خدمات ضروری و لوازم اولیه زندگی تشکیل شده می باشد رو به کاهش می‌گذارد.

ج) کاهش ارزش خارجی پول برحجم صادرات: در مواردی که تنزیل ارزش خارجی پول شدیدتر و سریعتر از کاهش ارزش داخلی آن باشد و یا به بیانی دیگر، نرخ ارزهای خارجی بیشتر و زودتر از سطح قیمت‌های داخلی ترقی کند، احتمال آن می‌رود که تورم به جای اینکه موجب تقلیل صادرات گردد، برعکس سبب افزایش آن می گردد (کتابی،1370).

2-25- نرخ ارز

نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی قرار داشته می باشد. در واقع این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور می باشد و عاملی جهت مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملت‌هاست.

تعریف نرخ ارز: نرخ ارز عبارت می باشد از ارزش پول یک کشور در برابر واحد پول کشور دیگر.

از آنجا که نرخ ارز برقیمت کالا‌های داخلی و خارجی اثر گذار می باشد، دارای اهمیت می باشد. افزایش ارزش پول یک کشور باعث می گردد که کالاهای تولیدی این کشور در خارج از کشور براحتی به فروش برسد. همچنین کالاهای خارجی در آن کشور ارزان‌تر خواهد گردید و تولید کنندگان کالاهای خارجی برای فروش بیشتر کالاهای خود، در رقابت با یکدیگر خواهند بود. برعکس، هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور کاهش می‌یابد کالاهای آن کشور در خارج ارزان تر و کالاهای خارجی در این کشور گرانتر می گردد. به گونه کلی تغییرات نرخ ارز بر ساختار سرمایه آن دسته از شرکت هایی که از اعتبارات خارجی بهره گیری می‌کنند، می‌تواند اثر گذار باشد: زیرا از آنجا که منابع مالی که از این طریق وارد شرکت می شوند، بایستی به پول داخلی کشور تبدیل شوند. لذا افزایش ارزش پول داخلی پیش روی ارز سایر کشورها می‌تواند منجر به دستیابی شرکت به منابع مالی بیشتر گردد. همچنین از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی باعث خروج بیشتر وجه نقد و همچنین افزایش نسبت بدهی ها به ارزش ویژه را در پی دارد؛ ضمن آنکه شرکت بایستی از اندازه بیشتری بدهی بهره گیری کند. بر این اساس بین تغییرات نرخ ارز و ساختار سرمایه یک ارتباط مثبت هست (محمد نوروزی و سید محسن، مدینه).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ تورم و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

2- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ ارز و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- چگونه ارتباط‌ای بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و متغیرهای کلان اقتصادی بر صحت  پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری