مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2- 8جریان وجه نقد آزاد

2-8-1 سود خالص، یک عقیده و جریان وجوه نقد، یک واقعیت

پابلو فرناندز[1](2002) اعتقاد دارد یک اصل حسابداری و مالی هست که اگر چه نمی‌توان آن را به‌گونه مطلق صحیح دانست، اما می‌توان آن را به‌عنوان دیدگاهی خوب به شمار آورد. آن اصل، این می باشد ‌که «سود خالص فقط یک عقیده، اما جریان وجوه نقد یک واقعیت می باشد».

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امروزه تجزیه‌وتحلیل‌های زیادی درمورد سود خالص به‌عنوان عامل اصلی و تنها عامل معتبر برای تشریح عملکرد شرکتها هست. براساس این رویکرد ساده، شرکت با افزایش سود خالص، بهتر و با کاهش آن، بدتر کار می کند. به‌گونه ‌کلی، چنین گفته می گردد شرکتی که در سال قبل سود خالص بیشتری داشته، نسبت به شر‌کتهای دارای سود خالص ‌کمتر، ثروت و رفاه بیشتری را برای سهامداران خود خلق ‌کرده می باشد. همچنین، براساس همین منطق، شرکتهای دارای سود خالص مثبت، موجب افزایش و شرکتهای دارای زیان، باعث کاهش ارزش سهامداران شر‌کتها می شوند. البته، همه این نظریه‌ها ممکن می باشد اشتباه باشد. در بسیاری از تجزیه‌وتحلیل‌ها با افزودن استهلا‌ک به سود خالص، اغلب رقمی به‌دست می‌آید ‌که جریان نقدی‌ حسابداری یا جریان نقد حاصل از عملیات نامیده می گردد. اما نکته مهم در این می باشد که بسیاری از افراد، با این ‌که از این مسائل آگاهند، اما جریان وجوه نقد را به‌جای سود خالص در نظر می‌گیرند.

تعریف کلاسیک سود خالص، درامد دوره منهای هزینه‌های تحصیل درامد در طول دوره می باشد و این مفهوم ساده، بر اساس این نظر می باشد که در مواقع تحصیل درامد بایستی به شناسایی هزینه‌های ضروری برای تحصیل این درامدها پرداخت. این ‌کار همیشه ساده نیست و اغلب مفروضات پذیرفته‌شده زیادی برای محاسبه آن به‌کار می‌رود.

محاسبه و ارائه هزینه‌های واقعی، روش استهلاک، محاسبه بهای تمام‌شده محصول و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، نمونه تلاشهایی می باشد برای شناسایی بهترین روشهای ممکن برای شناخت اندازه اتلاف منابع برای کسب درامد. اگر چه این شاخص  مورد قبول ماست و به‌کارگیری آن می‌تواند اطلاعات کافی درمورد نحوه عملکرد شرکت ارائه دهد، اما اغلب کاربرد رقم سود خالص به‌دست آمده، بدون داشتن دانش کافی از فرضیات بهره گیری شده در محاسبه آن، موجب سردرگمی بهره گیری‌کنندگان اطلاعات مالی می گردد.

از سوی دیگر، امکان دارد که سود خالص به‌عنوان معیار عینی به‌کار رود که محدود به معیارهای خاصی نیست. بین جریان وجوه نقد ورودی و جریان وجوه نقد خروجی، تفاوتی هست. معنای دقیق این تفاوت،آن می باشد ‌که پول وارد شده به درون شرکت، کمتر از پولی می باشد که از آن خارج می گردد. در مورد جریان وجوه نقد، دو مفهوم اساسی دیگر شامل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد هست. همچنین، جریان نقدی سرمایه‌ای نیزاز واژه‌هایی می باشد که مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. همواره گفته می گردد با بهبود جریان وجوه نقد، شرکت بهتر ‌کار می‌‌کند و ثروت سهامداران آن افزایش می‌یابد. (پابلو فرناندز،2002)

2-8-2 محتوای اطلاعاتی وجه نقد آزاد وارزش بازار شرکت

درصورت جریان وجوه نقد معمولا وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی ، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریانهای نقدی می باشد.کمیل وهمکاران عقیده دارند وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی نه تنها بایستی در داراییهای ثابت جدیدی سرمایه گذاری شده تا شرکت بتواندسطح جاری فعالیتهای عملیاتی خود را حفظ نماید بلکه بخشی از این وجوه نیز بایستی به مقصود رضایت سهامداران تحت عنوان سود سهام ویا بازخرید آن بین آنها توزیع گردد.پس وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به تنهایی نمی تواند به عنوان توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریانهای نقدی تلقی گردد. (مارتین[2] وپتی[3] ،2000)

از این رو لازم می باشد به مقصود ارزیابی توانایی واحد تجاری ، درکناروجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی ، جریانهای نقدی آزاد نیز محاسبه ومورد ارزیابی قرار گیرد(غلام زاده لداری فصلنامه حسابرس) از طرفی ارزش هر شرکتی به اندازه قابل توجهی به توانایی آن شرکت در ایجاد وجوه نقد آزاد وشیوه بکارگیری آنها بسنگی دارد.این معیار مهم با در نظر داشتن کاربردهای متعدد که می توان به سرمایه گذاری مجدد، افزایش تقسیم سود، بازخرید سهام وباز پرداخت بدهی در سرسید تصریح نمود، برای سرمایه گذاران واعتباردهندگان بسی قابل توجه واز اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد (اوجین اف وهمکاران، ترجمه :پارسائیان،1382) زیرا که از این وجوه به عنوان معیار تامینی (پوششی)توزیع سود سهام وبازپرداخت بدهی درسررسید دانسته می گردد.به همین دلیل افزایش در وجوه نقد آزاد می تواند در رغبت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری وجلب اعتماد اعتباردهندگان به اعتباردهی موثر واقع گردد.در تئوری جریان نقد آزاد چنین عنوان می شودکه شرکتها دارای فرصتهای سرمایه گذاری نسبتا بالا جهت حداکثر رساندن ارزش شرکت معمولا وجوه آزاد خود را در چنین فرصتهایی سرمایه گذاری می نمایندکه این امر منجر به حداکثر رساندن ثروت سهامداران وکاهش وجوه نقدآزاد می گرددودرشرکتهای دارای فرصت سرمایه گذاری پایین بدلیل نداشتن فرصتهای سودآور انتظار می رود که از جریانهای نقدآزاد بالاتری برخوردار باشند(جنسن،1986)

همچنین از نظر مارتین وپتی معیارهای قدیمی حسابداری از قبیل سود هرسهم وبازده داراییها به تنهایی نمی توانند بیانگر عملکرد واحد تجاری باشند بلکه این معیارها بایستی درکنار معیارهایی از قبیل جریانهای نقدی آزاد واحد تجاری به کار برده شوند.زیرا در حالی که سود به کرات توسط مدیران واحد تجاری دستکاری می گردند، کتمان ودستکاری جریانهای نقدی آزاد بسیار دشوار می باشد(مارتین وپتی، 2000)

نتایج تحقیقات نشان می دهد که مدیریت جریانهای نقد، مخصوصا جریانهای نقدآزاد، ازجمله ابزارهای اطلاعاتی قابل توجه برای مدیران  وسرمایه گذاران می باشد که از اهمیت فوق العاده ای در به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، بالابردن انگیزه وایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری وتامین مالی داخلی برخوردارند.(رضوانی رازوهمکاران،1388).درنتیجه در پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط جریانهای نقد آزاد و ارزش شرکت پرداخته می گردد

[1]  Pablo Fernandez

[2] Martin

[3] petty

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه ارتباط میان اقلام تعهدی جاری، غیرجاری، جریان نقد عملیاتی، جریان نقد آزاد و ارزش بازار سهام و همچنین تحلیل تأثیر اجزای تشکیل دهنده سود بر تصمیمات سرمایه‌گذاران می باشد.

مطالعه ارتباط بین جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید