عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4-3- سیاست های متداول تقسیم سود

شرکت های سهامی عام بایستی در ارتباط با تقسیم سود ،سیاست مشخصی را اتخاذ کنند .در تدوین این سیاست عوامل متعددی ازجمله سیاست های مورد بهره گیری در سایر شرکت های مشابه و عوامل دیگری که در ابتدای فصل مطرح گردید بایستی مورد توجه قرارگیرند.اگرچه می توان صدها سیاست تقسیم سود متفاوت را مشخص ساخت ،اما اکثرسیاست های تقسیم سود در یکی از سه گروه اصلی به تبیین ذیل  طبقه بندی می شوند:(دستگیر ، 1387،52).

2-4-3-1 – نسبت سود تقسیمی ثابت

شرکت می تواند به چندین طریق از نسبت سود تقسیمی ثابت بهره گیری کند و آن را در سیاست تقسیم سود بگنجاند . آن روشها به قرار ذیل می باشد :

الف)پرداخت درصد ثابتی از سود سالانه

ب)پرداخت سود سهام به صورت درصدثابت و مشخصی از سود خالص سال های قبل

ج)انتخاب درصدی به عنوان نسبت سود تقسیمی مطلوب که قرار می باشد در بلندمدت رعایت گردد . درصد سود تقسیمی واقعی در یک سال می تواند کمتریا بیشتراز درصد مطلوب باشد،اما شرکت می کوشد درصد سود تقسیمی واقعی را نزدیک به درصد مطلوب نگه دارد.

2-4-3-2- پرداخت سود ثابت

بسیاری از شرکت ها در زمینه پرداخت سود رویه ثابتی دارند و تقریباًبه صورت پایدار اقدام می کنند .متداولترین روش که بسیاری از شرکت ها در سال های اخیر در پیش گرفته اند این می باشد که سالانه از بابت سود هر سهم مبلغ معینی پرداخت می کنند و با افزایش سود شرکت به تدریج بر این مبلغ می افزایند . شرکتی که سیاست تقسیم سود خودرا بر این اساس گذارده باشد با اعلان اندازه سود تقسیمی هر سهم ،پیام مهمی را به سهامداران مخابره می کند،به ویژه زمانی این امر اتفاق می افتد که اندازه سود تقسیمی شرکت دستخوش تغییرات چرخه های تجاری و نوسانات بازار قرار نگیرد. از آنجا که پرداخت سود سهام مستلزم داشتن سود و همچنین نقدینگی کافی می باشد، شرکتی که چنین سیاست را دنبال می کند به سهامداران و  گروه های ذینفع این پیام را می دهد که از نظر سود آوری و قدرت نقدینگی در وضع بسیار خوبی قرار دارد.

2-4-3-3- پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه یک مبلغ اضافی

بعضی از شرکت ها سیاست تقسیم سود خود را بر این اساس می گذارند که سالانه مبلغ معینی به عنوان سود هر سهم به سهامداران پرداخت کنند و با افزایش سود شرکت بر اندازه سود تقسیمی هر سهم بیفزایند .مزیت دادن مبلغ اضافی در این می باشد که شرکت می تواند بر حسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند ،بدون اینکه از اندازه سود تقسیمی هر سهم بکاهد . یکی از عیب های کاربرد چنین روش در این می باشد که نوعی توقع در سهامدارن به وجود می آورد و هر سال منتظر دریافت مبلغ بیشتری خواهند بود .اگر این مبلغ اضافی پرداخت نگردد ،احیاناًقیمت بازار سهام شرکت کاهش می یابد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب گفته شده، این پژوهش درصدد پاسخ به سوالات زیر می­باشد:

سوال اصلی: 

چه ارتباط ای بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هست؟

 سوالات فرعی:

1- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد هست؟

2- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی هست؟

3- چه ارتباط ای بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد هست؟

4- چه ارتباط ای بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد هست؟

5- چه ارتباط ای بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد هست؟

6- چه ارتباط ای بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد هست؟

ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید