عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت پژوهش:

1- شروع بهره گیری از کلمه­ بهره ­وری در فرهنگ­های اقتصادی مربوط به دو قرن پیش می باشد . در بسیاری ازنقاط جهان به کشورهای صنعتی بهره ­وری به‌عنوان یک طرز فکر و فرهنگ و تفکر پیشبرد و بهبود آن چیز که که هست، تلقی می­گردد. (رضایی، اردشیر، 1384) سازمان بین المللی کار بهره­وری را این گونه تعریف می­کند. بهره­وری عبارت می باشد ازنسبت ستاده به یکی ازعوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی کار و مدیریت) معیارهای بهره­وری را می­توان به‌صورت معیارهای کل و جزء از یکدیگر متمایز نمود. معیارهای بهره­وری جزء از تقسیم کل برون داد سازمان بر یکی از عوامل تولید مانند مواد، نیروی کار، انرژی و سرمایه، به دست می­آید. عنصر اساسی در هر گونه کوشش برای بهره­وری نیروی انسانی می باشد. ( نصر پور، محمد، 1382) درتاریخچه بهره­وری، آغاز توجه کمی به بهره­وری نیروی انسانی شده می باشد. بیشتر پیشرفت­ها در زمینه­ای از بهره­وری بود که آن را بهره­وری سرمایه می­خواندند. (سید جوادین، سید رضا و محمدرضا، عطاردی، 1384)

2-امروزه رقابت در عرصه تولید و تجارت جهانی به واسطه کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی ابعاد دیگری یافته و کوشش در جهت بهبود و ارتقای بهره­وری پایه اصلی این رقابت را تشکیل می‌دهد. گرچه بهبود و ارتقای بهره­وری براساس اصل عقلانیت اقتصادی همواره بایستی مورد تأکید و توجه قرار گیرد. لیکن بهبود بهره­وری مستلزم به فعل درآوردن توان بالقوه می باشد. ازاین‌رو حرکت، به یک ابزار محرک نیاز دارد که مناسب ترین محرک “رقابت” در صحنه داخلی و بازارهای خارجی می باشد. ارتقاء بهره­وری سبب پیشرفت و توسعه­یافتگی می­گردد و اکثر کشورهای توسعه­یافته و درحال‌توسعه به‌مقصود اشاعه در نظر داشتن مقوله بهره­وری و تعمیم به‌کارگیری فنون و روش­های ارتقاء آن سرمایه­گذاری­های زیادی انجام داده­اند.( اما زاده زنوز، پروین، 1384)

3-سازمان­های کارآمد به این واقعیت پی برده­اند که از بین عوامل مختلفی که در عملکرد سازمان موثرند عامل انسانی مهمترین عامل می­باشد. چراکه نیروی انسانی به‌عنوان دارایی هوشمند سازمان­ها بزرگترین سرمایه محسوب و در توان فکری و عملی نیز بهره­وری تأثیر مهمی دارد. موفقیت یک سازمان وابستگی شدیدی به تصمیماتی که منابع انسانی می­گیرند و رفتارهایی که در سطح یک سازمان از خود بروز می­دهند دارند.( بختیاری-هلوسعد، 1390-1391)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- این پژوهش، تحقیقی می باشد که به مطالعه تأثیر بهره­وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود می­پردازد و آن را با تأثیر بهره­وری بر سودآوری شرکت مقایسه می­کند. تحقیقات قبلی نشان می­دهند که ارتباط بهره­وری با عملکرد شرکت می باشد که باعث سودآوری می­گردد اما هیچ یک از این مطالعات تأثیر بهره­وری نیروی انسانی وسرمایه را بر تقسیم سود اندازه­گیری نکرده می باشد. در تحقیقات قبلی نتایج بهره­وری بر تقسیم سود را موردتوجه قرار دادند، امابهره­وری نیروی انسانی و سرمایه را نتوانستند اندازه­گیری کنند. این پژوهش تکمیل کننده تحقیقات قبلی می باشد که نشان می­دهند بین بهره­وری و تقسیم سود ارتباط هست.

5-با انجام این پژوهش ابهاماتی که در ارتباط با اندازه و درصد بهره­وری بر روی تقسیم سود در بازار هست از بین خواهد رفت.

6-تاکنون سازمان خاصی از این پژوهش حمایتی به اقدام نیاورده می باشد. اما سازمان بورس اوراق بهادار و مدیران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورت دستیابی به نتایج قابل قبول از طریق روش آماری مدرن پانل دیتا حامی این نتایج خواهند بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اصلی :

1 چه ارتباط­ ای بین بهره ­وری و سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش هست؟

سؤالات فرعی:

1- بین بهره­ وری نیروی انسانی و سود تقسیم‌شده­ شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط­ ای هست؟

2- بین بهره ­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط ­ای هست؟

تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری