مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-20-  تورم

تورم، یکی از اصطلاحات دیرین در حوزه علم اقتصاد و مسائل روزمره زندگی می باشد که در همه گروه‌های اجتماعی شهرت یافته می باشد. تورم نیز همچنین بسیاری دیگر ازمفاهیم اقتصادی، توسط اقتصاددانان به طرق مختلف تعریف شده می باشد که به پاره‌ای از این تعاریف که مهم تر می باشد تصریح می گردد. تورم طریقه افزایش سطح عمومی قیمت ها طی یک دوره به نسبت طولانی می باشد. تورم به افزایش در سطح عمومی قیمت ها اطلاق می گردد که خارج از کنترل و نا خواسته اتفاق می‌افتد. تورم وضعیتی می باشد که در آن درآمد‌های پولی سریعتر ار جریان کالا و خدمت هایی می باشد که این درآمدها روی آن ها صرف می شوند افزایش می‌یابد(یعنی سریعتر از درآمد ملی واقعی).

تعریفی که از تورم از مقبولیت بیشتری نزد اقتصاد دانان برخوردار می باشد، عبارت می باشد از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید، و نابسامانی اقتصادی منجر می گردد .

نوسان‌های نرخ تورم ممکن می باشد در تصمیم گیریهای مدیران درمورد تامین مالی مهم و اثر گذار باشد، با در نظر داشتن اینکه افزایش نرخ تورم در دراز مدت بهبود جریان‌های ورود وجه نقد به شرکت نیز افزایش می‌یابد. از آنجا که یکی از منابع تامین مالی شرکت ها بهره گیری از سود انباشته  شرکت می باشد، لذا با انجام تامین مالی از طریق سود انباشته، اهرم مالی شرکت کاهش خواهد پیدا نمود که نشان دهنده ارتباط منفی بین نرخ تورم و ساختار سرمایه می باشد (نوروزی، مدینه).

2-20-1- تعریف تورم از دیدگاه  گونتربورگر[1]

تورم یک نوع جنگ داخلی می باشد یعنی مبارزه میان طبقاتی که دستمزدها و قیمت ها را تعیین می کند. (بورس- شماره 143- ص 35)

2-20-2- تعریف تورم از دیدگاه محسن دستگیر

از نظر حسابداران، تورم عامل مهمی می باشد، زیرا ممکن می باشد ارقام حسابداری را که مبنای تصمیم گیری هایی هستند مخدوش می کند. در شرایط تورم، ارزش تاریخی یک دارایی به مراتب کمتر از ارزش جاری خواهد بود. پس قسمتی از دارایی که بر مبنای ارزش های تاریخی مستهلک شده می باشد کمتر از ارزش جاری خواهد بود. در نتیجه قسمتی از دارایی که بر مبنای دارایی های خالص یک موسسه ممکن می باشد در روش حسابداری ارزش تاریخی کمتر از واقع مشخص و رقم سود ویژه بیش از واقع گزارش گردد (دستگیر،1372).

[1] – Gontrborgr

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ تورم و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

2- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ ارز و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- چگونه ارتباط‌ای بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و متغیرهای کلان اقتصادی بر صحت  پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید