ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3- ضرورت پژوهش

یکی از گزارشهای مالی که در اختیار سرمایه گذاران قرار میگیرد، صورت جریان وجوه نقدی می باشد. صورت جریان نقدی ابزار انتقال اطلاعات برای ارزیابی توان پرداخت بدهی، نقدینگی و انعطاف پذیری مالی می باشد( رضوانی و حقیقت، 1384). وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد سودآوری می باشد و ایجاد توازن وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم­ترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد سودآور می باشد. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تامین مالی، به واحد سودآور وارد می گردد و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهیها، و گسترش واحد سودآوری به مصرف می رسد. طریقه ورود و خروج وجه نقد، در هر واحد سودآور بازتاب تصمیم­گیریهای مدیریت در مورد برنامه های کوتاه و بلند مدت عملیاتی و طرح های سرمایه گذاری و تامین مالی می باشد( دستگیر و خدابنده، 1382)، که مستلزم رشد واحد تجاری و در نتیجه تداوم فعالیت شرکتهاست.

مفهوم مهمی که در صورت جریان وجوه نقد هست، جریان نقد آزاد می باشد که معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتها می باشد که بر روی قیمت بازار سهام شرکت نیز می تواند اثر داشته باشد( مرادزاده­فرد و همکاران، 1389). مانند مهمترین مواردی که بر سیاستهای تقسیم سود تاثیر دارد، می توان به جریان نقد تصریح نمود زیرا جریانهای ورود و خروج وجه نقد یک واحد تجاری جزء اساس ترین رویدادهایی می باشد که شالوده­ی بسیاری از تصمیم­گیریها و قضاوت­های سرمایه گذاران و اعتباردهندگان درمورد ی آن واحد می باشد.در تئوری جریان نقد آزاد از وجوه مازاد بعنوان معیار ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی یاد شده می باشد.  با در نظر داشتن مطالب فوق الذکر ضرورت یک پژوهش گسترده  که به گونه تجربی و پژوهشی ارتباط بین چرخه عمر واحدهای تجاری و جریان وجه نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود را مشخص نماید ضروری بنظر می­رسد.

1-4- اهداف پژوهش

اهداف آرمانی:

1­. بهبود روش­های ارزیابی سرمایه­گذاران، سهامداران، فعالان بازار سرمایه، مؤسسات و بانک­های اعتباردهنده

2­. کمک به بهبود تصمیم­گیری بهره گیری کنندگان صورت­های مالی 

اهداف  کلی: این پژوهش در پی رسیدن به تعیین ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکتها و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود می باشد و اهداف خاص این پژوهش به تبیین ذیل می باشد که براساس فرضیات پژوهش آورده شده می باشد:

1- تعیین ارتباط­ی بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد

2- تعیین ارتباط­ی بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی

3- تعیین ارتباط­ی بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد

4- تعیین ارتباط­ی بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد

5- تعیین ارتباط­ی بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- تعیین ارتباط­ی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد

اهداف ویژه و کاربردی:

سهامداران و سرمایه گذاران: سهامداران و سرمایه گذاران  برای تصمیم گیری در بازار سرمایه به اطلاعاتی نیاز دارند که برای آنها در تصمیم گیری کمک نماید از این رو در دسترس قرار دادن اطلاعات برای سهامداران باعث تصمیم­گیری آگاهانه  آنان خواهد گردید.

اعتباردهندگان : مؤسسات اعتباری برای اعطای اعتبارات به واحدهای تجاری به معیارهای عملکرد هیأت مدیره شرکت ها توجه می نمایند. اطلاعات مذکور می تواند آنان را در ارزیابی بهتر شرکت ها جهت ارائه  تسهیلات به شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران کمک نماید.

تحلیل گران: تحلیل گران همواره اطلاعات را  برای دست یابی و به  مقصود ارزیابی عملکرد مالی فعلی یا آینده شرکت بهره گیری می کنند اطلاعات مذکور می تواند توسط مدیران و تحلیل گران مالی در ارزیابـی طرحهای تأمیـن مالی یا گزینـه های سرمایه گذاری شان مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین سازمان حسابرسی، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اساتید و دانشجویان رشته حسابداری نیز می توانند در امور تحقیقاتی خود از این پژوهش بهره گیری نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب گفته شده، این پژوهش درصدد پاسخ به سوالات زیر می­باشد:

سوال اصلی: 

چه ارتباط ای بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هست؟

 سوالات فرعی:

1- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد هست؟

2- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی هست؟

3- چه ارتباط ای بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد هست؟

4- چه ارتباط ای بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد هست؟

5- چه ارتباط ای بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد هست؟

6- چه ارتباط ای بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد هست؟

ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید