عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-7 آمار توصیفی

برای آمار دو تعبیر هست که یک بخش آن به آمار توصیفی مربوط می گردد که ابتدایی ترین بخش آمار می باشد و بخش دیگر به آمار استنباطی مربوط می گردد که هدف اصلی علم آمار نیز همین بخش می باشد.

در حقیقت زمانی که یک پژوهش و پژو هش علمی به مرحله عملی میرسد، مجموعه ای از اعداد و ارقام به دست می آید که ممکن می باشد خیلی گیج کننده و غیر قابل فهم باشند به این مجموعه از اعداد. داده های خام گفته می گردد. مطمئنا با دیدن مجموعه ای از اعداد و ارقام نمی توان به اطلاعاتی مفید و قابل بهره گیری دست پیدا نمود. اما از آنجایی که یکی از اهداف هر پژوهش علمی رسیدن به نتیجه ای کلی می باشد، بنابر این نیاز داریم که داده های خام حاصل از پژوهش و پژوهش را در قالبی قابل فهم اختصار نماییم. آمار توصیفی روشی می باشد که ما را در رسیدن به این هدف یاری می نماید.

آمار توصیفی به کلیه روش هایی اطلاق می گردد که به جمع آوری ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و در نهایت نتیجه گیری از داده های خام می پردازد.

آمار توصیفی شامل مجموعه ای از جداول، نمودار ها و شاخص ها ست، در حقیقت آمار توصیفی اطلاعاتی ابتدایی در ارتباط با داده های خام که در حالت عادی غیر قابل درک هستند در اختیار ما قرار می دهد . به بیانی دیگر با آمار توصیفی حجم عظیمی از داده های خام را می توان تلخیص نمود به طوری که بتوان با نگاهی اجمالی به آن اطلاعاتی کلی را استخراج نمود.

هرچند آمار استنباطی مهمترین و اصلی ترین بخش آمار را تشکیل می دهد اما آمار توصیفی بیش از سایر قسمت های آمار مورد توجه قرار می گیرد، علت این امر نیز می تواند این امر باشد که تمامی افراد حتی کسانی که اطلاعات زیادی در ارتباط با آمار و ریاضی ندارند (دیدی آماری و ریاضی ندارند) نیز می توانند با نگاهی اجمالی به یک جدول آماری یا نمودارهای متنوع آماری اطلاعاتی کلی از داده ها را درک کنند. به عنوان مثال شاخص هایی مثل میانگین و میانه و انحراف معیار و…

برای اینکه بتوان اعداد و ارقام و حتی گاهی علامت ها را در قالب جدولی آماری در آورد لازم می باشد که آغاز مقیاسهای اندازه گیری و نوع داده ها و متغیر های مورد مطالعه را شناسایی کنیم که بتوانیم آنها را به درستی تلخیص نماییم.

پس از اینکه داده ها در قالب جداول اختصار سازی گردید می توان اطلاعاتی در ارتباط با شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی آنها به دست آورد.

بر اساس مطالب ارائه شده به این نتیجه می رسیم که آمار توصیفی به دو قسمت عمده تقسیم می گردد:

1- اختصار سازی داده های خام و اطلاعات اولیه در قالب جدول و نمودار

2- محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی با بهره گیری از جداول

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک می نماید که بتوانند به موقع تصمیم گیری نمایند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری می پردازد که در آن کوشش شده این موضوع مطالعه گردد که آیا محافظه کاری حسابداری که یکی از اصول  بنیادین حسابداری بشمار می رود می تواند تأثیری بر ریسک ورشکستگی داشته باشد یا خیر؟ و در صورت تأثیر داشتن ، این ارتباط به چه صورت می باشد، این پژوهش به عنوان یک موضوع جدید می تواند به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک نماید.

مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید