تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- بانکداری

کلمه بانک از یک واژه ایتالیایی به نام بانکا به معنی نیمکت مشتق شده می باشد. ازآنجاکه صرافان قدیم در ایتالیا در پشت نیمکت‌هایی که عملیات صرافی را انجام می‌دادند بعدها نیز مؤسساتی که این‌گونه معاملات را انجام دادند به نام بانک معروف شدند . (S.Torn 1998 ,)

البته راجع به بانک تعاریف مختلفی ارائه‌شده می باشد که بعضی از این تعاریف بانک‌ها را نظیر بازرگانانی می‌دانند که اقدام اصلی آن‌ها وام گرفتن و وام دادن پول می‌باشد. همان‌گونه که بازرگانان با خرید کالا و فروش کالا به قیمت بالا سود می‌برند بانک‌ها نیز با قبول سپرده و دادن وام با نرخی بیشتر از نرخ بهره پرداختی به سپرده‌گذاری سود می‌برند (فرجی 1388).

امروزه بانک‌ها در همه زمینه‌های اقتصادی نفوذ کرده و با در نظر داشتن اینکه بخش مهمی از عرضه پول به شکل سپرده‌های جاری می‌باشد لذا بانک‌ها تأثیر قابل‌توجهی در اقتصاد داشته و موجبات توسعه و تجارت و پیشرفت‌های اجتماعی را فراهم می‌سازند. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته‌ای هستند بانک‌ها در کانون فعالیت‌های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی برای اعمال سیاست‌های پولی به‌حساب می‌آیند (حسینی, امینی و محمدی 1388).

بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد یک کشور هستند که عبارت‌اند از: (فرجی 1388)

1-بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موجب می شوند که بین کسانی که می‌خواهند پس‌انداز نمایند و کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند ارتباط مستقر گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-در تعیین عرضه پول و انتقال اثرات سیاست‌های پولی به سیستم اقتصادی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تأثیر مهمی اعمال می‌کنند.

3-بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری پیشتاز نوآوری مالی بوده موجب شده‌اند که برای پس‌انداز کردن و به‌کارگیری این پس‌اندازها راه‌کارهای بسیار جدید ابداع گردد.

در این پژوهش بانک‌های تعریف عام و مؤسسات مالی و اعتباری تعریف خاص می‌باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف:

هدف اصلی:

  • بهره گیری از رویکرد شبکه عصبی فازی برای پیش‌بینی مانده منابع آتی در تعیین هدف جذب منابع برای شعبه‌های مؤسسات مالی و اعتباری.

 هدف فرعی:

  • تدوین الگوی مناسب برای پیش‌بینی دقیق منابع آتی و تعیین اهداف جذب منابع بر اساس آن،
  • تعیین متغیرهای سری زمانی که بیشترین و یا کمترین تأثیر را در فرآیند پیش‌بینی تعیین هدف جذب منابع دارند.

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید