تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-6- شاخص­ های بهره ­وری کلی عوامل تولید

بهره­ وری کلی عوامل تولید اولین بار توسط کندریک و کریمر در سال 1965 در کنار بهره­ وری جزئی آن مطرح گردید. بهره ­وری از نسبت ستانده به کل نهاده به دست می­آید.

دو روش برای محاسبه بهره ­وری کل عوامل تولید هست :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش اول، روش مستقیم محاسبه این شاخص می باشد که بدون بهره گیری صریح از تابع تولید اقدام به برآورد شاخص TFP می­نماید. در این روش بدلیل اینکه واحدهای اندازه­گیری نهاده­های بکار رفته در فرآیند تولید متفاوت هستند. به کمک تکنیک­های ویژه­ای، اقدام جمعی­سازی[1] (A) نهاده­های انجام‌شده و یک شاخص از کل نهاده ­های تولید را می­سازند. از مهمترین مدل­های روش مستقیم می­توان به مدل کندریک و مدل دیویژیا تصریح نمود.

روش دوم که روش غیر مستقیم می باشد مبتنی بر بهره گیری صریح از تابع تولید می­باشد. در اینجا با در نظر گرفتن فرم تابعی معین و با انجام عملیات ریاضی بر روی تابع تولید به برآورد شاخص بهره­وری کل عوامل تولید (TFP) می­پردازند. در روش­های محاسبه کل عوامل تولید نرخ رشد سالانه، میانگین نرخ رشد سالانه و میانگین سالانه بهره­وری کل عوامل مستقیما تخمین زده می­گردد. از مهمترین مدل­های روش غیر مستقیم می­توان به مدل مانده سولو مدل سولو تصریح نمود. (تقی نژاد عمران، وحید، 1391).

1. Aggregation

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اصلی :

1 چه ارتباط­ ای بین بهره ­وری و سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش هست؟

سؤالات فرعی:

1- بین بهره­ وری نیروی انسانی و سود تقسیم‌شده­ شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط­ ای هست؟

2- بین بهره ­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط ­ای هست؟

تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید