عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4- سیاست های تقسیم سود

2-4-1- علت های پرداخت سود سهام

شرکت ها بدلایل متعددی اقدام به پرداخت سود سهام می کنند که بعضی از آنها عبارتند از :

الف )سود سهام درآمد با ثباتی برای سهامداران به شمار می رود به طوری که بر اساس اندازه سود سهام دریافتی  می توانند هزینه زندگی خود را تنظیم نمایند.

ب) سهامداران بالقوه به گزارشهای مالی و اخبار مربوط به  سود تقسیمی  شرکت ها توجه خاص دارند .

ج)تغییرات در سود تقسیمی سهام حاوی اطلاعات مفیدی برای سهامداران می باشد .

چ)اگر سهامدار شرکتی عادت به دریافت سود سهام داشته باشد در این صورت قطع ناگهانی پرداخت سود سهام توسط آن شرکت این گونه سهامداران را دچار مشکل می نماید.

ح)در بازاری که در آن هزینه های تنزیل به خاطر عدم اطمینان بالاست پرداخت سود سهام در حال حاضر نسبت به  پرداخت در آینده دارای ارزش بیشتری می باشد .

خ)عدم پرداخت سود ممکن می باشد رقبای واحد تجاری را به تبلیغات تهاجمی بر علیه شرکت تشویق نماید.

د)شرکت توانایی بالفعلی در تولید نقدینگی به اندازه کافی دارد و لذا نیازی به سرمایه گذاری مجدد سودها نمی بیند،بر این اساس  اقدام به توزیع سود میان سهامداران خود می نماید.

ذ)در صورتی که هزینه های مالیات بر سود سهام در مورد اغلب سهامداران پائین باشد و یا سود سهام مشمول معافیت مالیاتی باشد این امر شرکت ها را به پرداخت سود تشویق می کند .

ر)گاهی هزینه های معاملاتی و نقل و انتقال سهام در خصوص سهامدارانی که به خاطرنیاز  به وجوه نقد مجبور به فروش سهام خود می شوند پرداخت سود سهام را ایجاب می کند.

ز)بعضی از مقررات تجاری و مالیاتی، شرکت ها را از انباشتن غیر ضروری و بیش از حد سود منع نموده و آنها را ملزم به پرداخت سود سهام در میان سهامداران می نماید.

در ایران تصمیم گیری در مورد تقسیم سود جزو اختیارات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.

2-4-2)روشهای پرداخت سود سهام

پس از آنکه شرکت تصمیم می گیرد قسمتی از سود حاصله را بین سهامداران خود تقسیم کند بایستی شیوه پرداخت آن را تعیین نماید عمده روشهای پرداخت سود را به تبیین زیر می توان نام برد.(جهانخانی و پارسائیان ،1373،124).

2-4-2-1- پرداخت سود سهام به صورت وجه نقد

این شیوه رایج ترین روش پرداخت سود سهام  بوده و اکثراً در شرایطی که شرکت مشکل کمبود نقدینگی ندارد مورد بهره گیری قرار می گیرد. فرآیند پرداخت سود سهام شرکت ها دارای چهار تاریخ مشخص می باشد که عبارتند از :تاریخ اعلام ،تاریخ ثبت،تاریخ موثر در بورس و تاریخ پرداخت سود.

الف)تاریخ اعلام .روزی می باشد که هیات مدیره شرکت گرد هم می آیند ،در مورد پرداخت سود سهام تصمیم می گیرند و نتیجه تصمیمات خود را اعلام می کنند

ب)تاریخ ثبت در دفاتر سهام. سود سهامی که هیات مدیره یک شرکت اعلام می کند به کسی پرداخت می گردد که در تاریخ معینی نام وی به عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام به ثبت رسیده باشد

ج)تاریخ موثر در بورس.طبق مقررات بورس نیویورک زمانی که یک سرمایه گذار سهام شرکتی را خریداری می کند چهار روز کاری طول می کشد تا این سهام در دفتر سهام شرکت به نام وی منتقل گردد ،در نتیجه ،زمانی که سود سهام اعلام می گردد سود به کسی تعلق خواهد گرفت که چهارروز قبل از تاریخ ثبت یا تاریخ موثر سهام را خریداری کرده باشد .اگر کسی سهام را بعداز تاریخ موثر در بورس (چهار روز قبل ازتاریخ ثبت)خریداری کند،به وی سود سهام تعلق نخواهد گرفت و فروشنده سود سهام را دریافت خواهد نمود.

چ)تاریخ پرداخت:پس از اینکه هیات مدیره اندازه و زمان پرداخت سود سهام را اعلام نمود و پس از گذشت تاریخ ثبت ،طبق دفاتر سهام شرکت ،نام صاحبان سهام درآن روز که مستحق دریافت سود سهام هستند مشخص می گردد.سپس شرکت اقدام به کشیدن چک در وجه سهامداران  می کند.

2-4-2-2- سود سهمی

در این حالت شرکت به جای سود ، سهام عادی منتشر نموده و متناسب با افزایش سرمایه به سهامداران سهام جایزه ارائه می دهد این سهام اکثراً به مقصود حفظ نقدینگی شرکت و جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت جهت  سرمایه گذاری در پروژه های  طرح توسعه می باشد.

سهامداران بایستی بدانند که دریافت سهام جایزه در واقع تقسیم در آمد جاری شرکت نیست بلکه شناخت رسمی حق سهامداران عادی می باشد ، در واقع مبالغ فوق جزء حقوق صاحبان سهام در ترازنامه تحت عنوان اندوخته ها و مانده سود تقسیم نشده وجود داشته می باشد و با صدور سهام جایزه مبالغ فوق از حسابهای نامبرده به حساب سرمایه منتقل می شوند .

بدیهی می باشد هنگامی که شرکت سهام جایزه منتشر می کند به نسبت افزایش سرمایه قیمت سهام بایستی در بازار افت کند زیرا مبالغ مربوط به افزایش سرمایه قبلاً در حقوق صاحبان سهام مستقر بوده و اکنون هیچ تغییر اساسی در شرکت رخ نداده می باشد که حاکی از افزایش درآمدهای آتی باشد، در صورتی که تعداد اوراق سهام افزایش یافته می باشد و در آینده در آمدی که حاصل می گردد بایستی بین تعداد بیشتری ورقه سهم تقسیم گردد و زیرا هیچ گونه تغییری که منجر به افزایش در آمد آتی شرکت گردد ، روی نداده می باشد . جهت حفظ نرخ بازدهی هر سهم قیمت سهم  بایستی به همان اندازه در بازار تنزل داشته باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب گفته شده، این پژوهش درصدد پاسخ به سوالات زیر می­باشد:

سوال اصلی: 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چه ارتباط ای بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هست؟

 سوالات فرعی:

1- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد هست؟

2- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی هست؟

3- چه ارتباط ای بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد هست؟

4- چه ارتباط ای بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد هست؟

5- چه ارتباط ای بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد هست؟

6- چه ارتباط ای بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد هست؟

ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید