دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

سازمان­ها به عنوان نهادهای اجتماعی با هدف پاسخگویی به نیازهای اجتماعی به وجودآمده­اند. که در این رهگذر به تبع تغییرات و تحولات سریع در جوامع، سازمان ها نیز دستخوش دگرگونی­های عظیم و چشمگیری می­شوند. در مجموع بایستی گفت سازمان­ها ماموریت­ها و رسالت­های مختلفی دارند و به مقصود تأمین آن اهداف و رسالت­ها، استراتژی­ها وسیاست­هایی را در پیش می­گیرند. بر این اساس هر سازمانی یکسری رویه­ها و روش­هایی را جهت تقسیم وظایف و هماهنگی میان آن­ها در راستای اهداف و سیاست­های خود اتخاذ می کند که به این روش­ها و رویه­ها در مباحث سازمانی و مدیریت، ساختار سازمانی گفته می­گردد. محور این پژوهش مطالعه یکی از پدیده ساختاری تحت عنوان عدم تمرکز می باشد، که از مباحث و پدیده های پیچیده و مهم در مباحث سیاسی، اداری و سازمانی می باشد.

که معمولا در سه سطح تمرکز و عدم تمرکز سیاسی، اداری و سازمانی مورد مطالعه و مطالعه قرار می­گیرند. خردترین سطح تمرکز و عدم تمرکز، نوع سازمانی آن می­باشد که ناظر بر روابط مقامات مرکزی سازمان با روسای سازمان می باشد.تمرکز و عدم تمرکز به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده ساختار سازمانی به کانون و ماهیت تصمیم گیری تأکید دارد. (باقرنژاد، 1385(

بنابر مطالب ارائه شده فوق بسیار ضروری بنظر می­رسید که با انجام این پژوهش اندازه تأثیر متغیرهای ساختاری (رسمیت و تمرکز) سازمانی بر متغیر وابسته (تأمین به موقع کالا) مطالعه و از نتایج بدست آمده در راه دستیابی به اهداف سازمان موفق ترعمل نماییم.

این موضوع به دلیل اینکه ساختارسازمانی بر نحوه تصمیم­گیری مدیران در امر تأمین کالا که سالانه بالغ بر میلیاردها ریال صرف خرید کالا می­گردد تأثیر بسیار داشته و ساختار سازمانی مناسب می­تواند به مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در افزایش کارایی و تأمین بموقع کالا خصوصاً که تأثیر کالا در تداوم مسئولیت این شرکت از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد کمک شایانی نماید.

1-4- اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟