دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

10تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تأمین به موقع کالا

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به مقصود استخراج و صدور نفت، همانند تمام سازمان های فنی و صنعتی برای نگهداری مستمر دستگاه­ها و ماشین‌آلات و بهره‌برداری ممتد و مؤثر از آن­ها، به کالا و قطعات یدکی نیازمند می‌باشد. و با در نظر داشتن اهداف تعیین شده برای این شرکت ،تأمین به موقع کالا و مواد از حساسیت بالائی برخوردار می‌باشد.

در این پژوهش، بحث عدم تمرکز در ساختار سازمانی واحد تدارکات کالا جهت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. خصوصاً که تأثیر کالا در تداوم مسئولیت این شرکت از ویژگی خاصی برخوردار می‌باشد.

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی تصریح می­کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که بایستی رعایت شوند کدامند؟ ساختار را به عنوان یک از اجزاء سازمان، که از عناصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف میشود.

تمرکز

تمرکز به میزانی که تصمیم­گیری در یک نقطه واحد در سازمان متمرکز شده، تصریح دارد. تراکم قدرت در یک نقطه دلالت بر تمرکز داشته و عدم تراکم یا تراکم کم، نشانه عدم تمرکز می باشد، تمرکز به مسئله اندازه پراکندگی اختیارات تصمیم­گیری بر می­گردد نه تفکیک جغرافیایی سازمان.

رسمیت

عبارتست از حدی که قوانین، خط مشی­ها و رویه­ها موجود باشند و برای عملیات سازمان به کار گرفته شوند. رسمیت به اندازه یا حدّی که مشاغل سازمانی استاندارد شده­اند، تصریح می­کند. وقتی رسمیت بالاست، تبیین شغل­های مشخص، قوانین و مقررات زیاد و دستورالعمل­های روشن در خصوص فرایند کار در سازمان وجود دارند. وقتی رسمیت کم می باشد رفتار کارکنان به گونه نسبی می­تواند برنامه ریزی نشده باشد. حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش، به قوانین،‌ مقررات و رویه­ها متکی می باشد، رسمیت نام دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟