عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- اختصار پژوهش

در ادبیات اقتصادی، بهره­وری کل به مقدار محصول به‌دست‌آمده از مقدار خاصی از نهاده­ها گفته می­گردد. اهمیت موضوع موردمطالعه در این می باشد که بهره­وری یکی از دو منبع اساسی دستیابی به درآمد بیشتر می باشد .شناخت عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی کار و اطلاع از اندازه تأثیرگذاری آن‌ها بسیار اهمیت دارد. ازاین‌رو پژوهش بهره­وری نیروی کار چه در سطح اقتصاد ملی و چه در سطح بخش­های مختلف لازم و مفید می باشد. ازنظر اقتصاددانان بهره­وری در توسعه دارای اهمیت زیادی می باشد. توسعه­ی همه‌جانبه بدون بهره گیری­ی بهینه از هریک از عوامل تولید امکان‌پذیر نیست. یکی از عوامل تولید، سرمایه می باشد. بشر که وسیله­ی اصلی توسعه همه‌جانبه می باشد می­تواند با بهره گیری از عوامل سرمایه و پیشرفت تکنولوژی سرمایه­ی مورداستفاده از راه افزایش بهره­وری سرمایه، مسیر ساده‌تر و سریع­تری را برای رسیدن به توسعه طی کند.( زراء، منصور، انصاری، الهه، 1386 ).

جامعه آماری مربوط به این پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار می­باشد که شرایط زیر را دارا باشند:

1) سهام شرکت از سال 88 تا 92 در بورس اوراق بهادار تهران معامله‌شده باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2) نماد معاملاتی شرکت به تابلوی غیررسمی منتقل نشده باشد.

3) نماد معاملاتی شرکت فعال و برای حداقل یک‌بار در سال معامله‌شده باشد.

4) سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم گردد و در دوره موردمطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.

5) اطلاعات مالی شرکت در دوره موردمطالعه در دسترس باشد.

6) شرکت بایستی در گروه شرکت‌های واسطه­گری مالی نباشد.

پس از تعیین جامعه نمونه، با بهره گیری از جدول مورگان 75 شرکت را به‌عنوان نمونه در نظر گرفتیم. برای تجزیه‌وتحلیل داده­های به‌دست‌آمده، از دو نرم­افزار Spss & Eviwes بهره گیری‌شده می باشد. از آزمون­های کلموگوروف اسمیرنوف(KS) جهت نرمال بودن داده ها، آزمون دوربین واتسن جهت آزمون استقلال خطاها یا عدم وجود خود همبستگی و درنهایت به کمک آزمون­های آماری t ، احتمال محاسبه‌شده (p-value) به قضاوت و ارزیابی در مورد هر یک از فرضیه­های آماری پژوهش پرداخته گردید. در این پژوهش تأثیر بهره­وری را برسود تقسیم‌شده مورد ارزیابی قرار داده شده می باشد. که برای این مقصود آغاز به مطالعه بهره­وری نیروی انسانی بر سود تقسیمی و درنهایت به مطالعه بهره­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده­ی شرکت پرداخته‌شده که نتایج حاکی از ارتباط معنادار میان بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود می­باشد. اما بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود ارتباط­ی معناداری پیدا نمود نشده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اصلی :

1 چه ارتباط­ ای بین بهره ­وری و سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش هست؟

سؤالات فرعی:

1- بین بهره­ وری نیروی انسانی و سود تقسیم‌شده­ شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط­ ای هست؟

2- بین بهره ­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط ­ای هست؟

تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید