تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5- جذب منابع

2-5-1- مفهوم جذب منابع

جمع‌آوری سپرده‌های در دست مردم و سرگردان و در یا سایر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری رقیب را  توسط یک واحد مالی (بانک / موسسه مالی و اعتباری)به‌مقصود افزایش سهم از منابع را جذب منابع می‌نامند .

2-5-2- مفهوم تعیین اهداف جذب منابع

تعیین اهداف جذب منابع به هدف‌گذاری برای هر یک از شعبه‌های یک موسسه مالی و اعتباری به‌مقصود جذب سپرده‌ها در دوره‌ای مشخص  اطلاق می گردد .

2-5-3- عوامل موثر بر جذب منابع

در یک تقسیم‌بندی کلی عوامل مؤثر برجذب منابع را می‌توان به دودسته زیر تقسیم‌بندی نمود:

2-5-3-1- عوامل درونی مؤثر بر جذب منابع

عوامل درونی شامل عواملی می باشد که تحت کنترل موسسه مالی و اعتباری می باشد ، به‌گونه نمونه: عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی .

2-5-3-2- عوامل بیرونی مؤثر بر جذب منابع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل برون‌سازمانی عوامل غیرقابل‌کنترل موسسه مالی و اعتباری می باشد ، به‌گونه نمونه:نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول، درآمد ملی، رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سیاست‌های بانک مرکزی .

امروزه شرایط و جایگاه بانک‌ها  و مؤسسات مالی و اعتباری با یکدیگر یکسان نیست و ممکن می باشد عوامل تأثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک موسسه مالی و اعتباری متفاوت باشد. عوامل فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت، نیروی انسانی شاغل ، تنوع و کیفیت خدمات ، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری جدید ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آن‌ها بهره گیری می گردد .

2-5-4- تأثیر پیش‌بینی در تعیین اهداف جذب منابع و ارزیابی عملکرد

نظارت و ارزیابی‌های زیادی در سازمان‌ها و واحدها انجام می گردد که اگر معطوف به هدف نباشد اتلاف منابع خواهد بود . هدف‌ها هستند که به ارزیابی معنی و جهت می‌بخشند . بدون هدف‌گذاری ارزیابی مقدور نیست ، زیرا هدف ارزیابی اندازه تحقق اهداف می باشد اگر اهداف معین و مشخص نباشند ارزیابی امکان‌پذیر نخواهد بود. ارزیابی عملکرد فرایندی می باشد که نتایج را با اهداف مورد مقایسه قرار داده و فاصله را معین می کند. شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی عملکرد بایستی بر اساس اهداف پیش‌بینی‌شده تدوین گردند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف:

هدف اصلی:

  • بهره گیری از رویکرد شبکه عصبی فازی برای پیش‌بینی مانده منابع آتی در تعیین هدف جذب منابع برای شعبه‌های مؤسسات مالی و اعتباری.

 هدف فرعی:

  • تدوین الگوی مناسب برای پیش‌بینی دقیق منابع آتی و تعیین اهداف جذب منابع بر اساس آن،
  • تعیین متغیرهای سری زمانی که بیشترین و یا کمترین تأثیر را در فرآیند پیش‌بینی تعیین هدف جذب منابع دارند.

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری