تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7-2-2- روابط منطق فازی

در منطق بولی ، تابع عملگرهای بولی (دریچه‌ها)INVERT  AND , OR , به‌خوبی مشخص می‌باشد به‌عنوان‌مثال ، با بهره گیری از عملگر AND می‌توان مقدار دو متغیر را به دست آورد که در حالت‌های مختلف ،نتایج 1،1،0→0،1،0 →0،0،1→0،0 حاصل می گردد . در منطق فازی این مقادیر قطعی نیستند و توزیع فازی بودن آن‌ها به‌وسیله تابع عضویت توصیف می گردد . در این حالت ، اگر دو متغیر ورودی به‌صورت اعداد فازی باشند . خروجی آن‌ها به چه صورت خواهد بود ؟ پاسخ این سؤال به‌وسیله منطق‌های فازی مختلفی مشخص می گردد ، به عبارت ساده‌تر اگر عملگر اجتماع را در نظر بگیریم (که معادل AND می باشد) ، نتیجه آن مساوی بیشترین مقدار از متغیرهای ورودی  می باشد .به‌عنوان‌مثال اگر A=0/5  , B=0/7  باشد ، آنگاه ارتباط C=A AND B  به مقدار 0/7=C=max(0/5 , 0/7) خواهد بود حال اگر عملگر اشتراک را (که معادل با OR می باشد) در نظر بگیریم ، نتیجه این عملگر ، مساوی با کمترین مقدار از متغیر ورودی  می باشد در این حالت C=A OR B  باشد آنگاه C=min(0/5 , 0/7)=0/5  خواهد بود همچنین عملگر متمم را (که معادل با NOT می باشد) برای هر متغیر در نظر بگیریم ، نتیجه آن ،متمم با عدد 1 می باشد به‌عبارت‌دیگر  باشد آنگاه C=1-0/7=0/3 می باشد .

2-7-2-3- ایجاد قاعده فازی

در مسائل فازی قواعد بر اساس تجربیات گذشته ایجاد می گردد در مسائل موردعلاقه‌ای به‌صورت کنترل فازی یا ماشین فازی مطالعه می گردد طراح بایستی تمام روابط ممکن بین ورودی – خروجی را به‌صورت فازی بداند تا بتواند به‌آسانی اظهار نماید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف:

هدف اصلی:

  • بهره گیری از رویکرد شبکه عصبی فازی برای پیش‌بینی مانده منابع آتی در تعیین هدف جذب منابع برای شعبه‌های مؤسسات مالی و اعتباری.

 هدف فرعی:

  • تدوین الگوی مناسب برای پیش‌بینی دقیق منابع آتی و تعیین اهداف جذب منابع بر اساس آن،
  • تعیین متغیرهای سری زمانی که بیشترین و یا کمترین تأثیر را در فرآیند پیش‌بینی تعیین هدف جذب منابع دارند.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید