ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-8 آمار استنباطی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تأثیر آمار توصیفی در واقع، جمع‌آوری، اختصار کردن و توصیف اطلاعات کمّی به دست‌آمده از نمونه‌ها یا جامعه‌ها می باشد. اما محقق معمولا کار خود را با توصیف اطلاعات پایان نمی‌دهد، بلکه کوشش می کند آن چیز که را که از مطالعه گروه نمونه به دست آورده می باشد به گروه‌های مشابه بزرگتر تعمیم دهد. تئوری‌های روان‌شناسی از طریق تعمیم نتایج یک یا چند مطالعه به آن چیز که که ممکن می باشد در مورد کل افراد جامعه صادق باشد به وجود می‌آیند. از طرف دیگر در اغلب موارد مطالعه تمام اعضای یک جامعه ناممکن می باشد. از این رو محقق به شیوه‌هایی احتیاج دارد که بتواند با بهره گیری از آنها نتایج به دست‌آمده از مطالعه گروه‌های کوچک را به گروه‌های بزرگتر تعمیم دهد. به شیوه‌هایی که از طریق آنها ویژگی‌های گروه‌های بزرگ براساس اندازه‌گیری همان ویژگی‌ها در گروه‌های کوچک استنباط می گردد آمار استنباطی گفته می گردد. (شیولسون[1]؛ 1383)

به اظهار دیگر، در پژوهش‌های روان‌شناسی و سایر علوم رفتاری کسب اطلاعات درمورد گروه‌های کوچک غالبا هدف پژوهشگر نیست، بلکه او علاقمند می باشد که از طریق یافته‌های این گروه کوچک، اطلاعات لازم را درمورد جامعه‌ای که این گروه کوچک را از آن انتخاب کرده می باشد، کسب کند. یعنی در این پژوهش‌ها هدف پژوهشگر تعمیم نتایج به‌دست‌آمده از یک گروه کوچک به یک جامعه بزرگتر می‌باشد. این تعمیم مستلزم آن می باشد که پژوهشگر از روش‌های آماری پیشرفته‌تری تحت عنوان “استنباط آماری” بهره گیری نماید. (هومن، حیدرعلی؛ 1387)

3-9 آزمون کلموگروف2 ـ اسمیرنوف3

آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف که به افتخار دو آماردان روسی به نامهای ا . ن . کولموگروف و ن . و . اسمیرنوف به این نام خوانده می گردد روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب می باشد ، پس آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف که ان را با Ks نشان می دهیم ، روشی برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری در مورد اطلاعات تجربی می باشد . در آزمون Ks فرض صفری را که آزمون خواهیم نمود آن می باشد که توزیع مشاهدات ، توزیع مشخصی (با پارامتر معینی ) می باشد که با حدس و یا قرائن مختلف فکر کرده ایم . توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد.

[1] – Shavelson, Richard J.

2- kolmogorov

3- smirnov

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک می نماید که بتوانند به موقع تصمیم گیری نمایند.

پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری حسابداری می پردازد که در آن کوشش شده این موضوع مطالعه گردد که آیا محافظه کاری حسابداری که یکی از اصول  بنیادین حسابداری بشمار می رود می تواند تأثیری بر ریسک ورشکستگی داشته باشد یا خیر؟ و در صورت تأثیر داشتن ، این ارتباط به چه صورت می باشد، این پژوهش به عنوان یک موضوع جدید می تواند به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان کمک نماید.

مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و محافظه کاری غیرشرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید