عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-3-6- روش های اندازه گیری پول

2-2-3-6-1- روش معاملاتی

در این روش اندازه‌گیری پول بر وظیفه پول به‌عنوان یک واسطه مبادله گر پرداخت‌ها تأکید می گردد زیرا این روش بهترین وظیفه پول در جامعه را تأثیر آن به‌عنوان واسطه مبادله می‌داند. طرفداران این روش ادعا دارند که وجود پول تنها به‌عنوان وسیله پرداخت برای کالا و خدمات دیگر پذیرفته‌شده می باشد. اگر پول بر پایه وظیفه آن به‌عنوان واسطه مبادله تعریف گردد، کل ذخیره پول یک جامعه شامل چیزهایی می گردد که به‌عنوان وسیله پرداخت‌ها در داخل کشور نگهداری می گردد.  این تعریف پول فقط شامل سکه و اسکناس در دست مردم و سپرده‌های جاری یا دیداری مردم در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده و عرضه کل پول را تشکیل می‌دهد.

M1=سکه و اسکناس دست مردم + سپرده‌های دیداری

M1=Demand Deposit + Currency

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-3-6-2- روش نقدینگی

اقتصاددانان شیکاگو تعریف وسیع‌تری از پول را با در نظر داشتن لحاظ کردن وظایف بیشتری برای آن، ارائه می‌کنند. استدلال آن‌ها چنین می باشد که زیرا در اقتصاد پولی جریان‌های درآمد و مخارج به‌گونه کامل باهم اتفاق نمی‌افتد پس برای اینکه پول بتواند وظیفه واسطه مبادله‌ای خودش را انجام دهد می‌بایستی به‌گونه موقت بتواند امکان ذخیره ارزش را نیز داشته باشد. این روش تاکید بر وظیفه پول به‌عنوان ذخیره ارزش دارد، با در نظر داشتن اینکه همه دارایی‌ها دارای ذخیره ارزش می‌باشد، پس از دارایی‌ها به‌عنوان پول می‌توان یادکرد اما آن چیز که در اینجا قابل‌تأمل می باشد اندازه نقدینگی دارایی‌ها نسبت به سکه و اسکناس می باشد.

M2=M1+شبه پول

بر اساس ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شبه پول شامل موارد زیر می‌باشد:

  • سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز
  • سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار(کوتاه‌مدت و بلندمدت)
  • سپرده متفرقه (پیش‌پرداخت اعتبار اسنادی، سپرده ضمانت‌نامه‌ها، پیش‌پرداخت بابت معاملات و وجوه صندوق بازنشستگی و کارکنان مؤسسات مالی و اعتباری)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف:

هدف اصلی:

  • بهره گیری از رویکرد شبکه عصبی فازی برای پیش‌بینی مانده منابع آتی در تعیین هدف جذب منابع برای شعبه‌های مؤسسات مالی و اعتباری.

 هدف فرعی:

  • تدوین الگوی مناسب برای پیش‌بینی دقیق منابع آتی و تعیین اهداف جذب منابع بر اساس آن،
  • تعیین متغیرهای سری زمانی که بیشترین و یا کمترین تأثیر را در فرآیند پیش‌بینی تعیین هدف جذب منابع دارند.

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید