عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-3- سطوح بهره ­وری

بهره­ وری در سطوح مختلف موردبررسی قرار می­گیرد. بسته به نوع تحلیل و اهداف مورد انتظار یک پژوهش، سطح موردنظر انتخاب و مطالعات انجام می­گردد. بالاترین سطح مطالعه سطح بین المللی و کوچکترین سطح آن که در نظام اجتماعی موردبررسی قرار گیرد بهره­وری فردی می­باشد. (شکری، سید عباس، 1389)

الف-بهره ­وری در سطح بین الملل:

مطالعه بهره­وری در سطح جهانی مقوله­ای می باشد که از دیر باز موردتوجه دانشمندان بوده می باشد. امروزه علاوه بر بهره­وری نیروی کار، شاخص­های دیگری درمورد بهره­وری انرژی، تکنولوژی مدیریت و … در سطح بین المللی موردتوجه قرارگرفته می باشد. اقتصاددانان در توسعه و اندازه­گیری بهره­وری در سطح بین المللی و مقایسه کشور­ها با یکدیگر بیشترین سهم را داشته­اند. هم اکنون دو مؤسسه معتبر تحقیقات جهانی به نام­های مؤسسه بین المللی مدیریت[1] و مؤسسه بازار جهان اقتصاد[2] که در کشور سویس مستقر می­باشند. تعداد قابل ملاحظه­ای ملاک را جهت مقایسه رقابت­پذیری بعضی از کشورهای جهان که سهمی از تجارت جهانی را در اختیار دارند اندازه­گیری کرده و با محاسبه یک شاخص ترکیبی به نام رقابت­پذیری، توان رقابتی کشورهای جامعه موردمطالعه را محاسبه و آن‌ها را از این منظر رتبه­بندی می­کنند. در سال­های اخیر نیز سازمان بهره­وری آسیایی[3] دراین‌ارتباط پروژه­ای را تعریف و در سطح کشورهای عضو به مرحله اجرا درآورده می باشد.

ب-بهره­ وری در سطح ملی:

مطالعه بهره­وری در سطح کلان پیش زمینه آسیب­شناسی اجتماعی و نیز راه آسانی برای اتخاذ سیاست­های صحیح می باشد. عموما مطالعه بهره­وری در سطح کلان دارای دو جنبه می باشد: اول آنکه شاخص­های بهره­وری در سطح کل اقتصاد مانند بهره­وری نیروی کار وسرمایه و … این امکان را فراهم می­آورد تا سطح و یا اندازه رشد آن با سایر کشورها موردبررسی تطبیقی قرار گیرد و جایگاه کشور در سطح منطقه جهان مشخص گردد. دوم آنکه تحلیل بهره­وری یک تحلیل درونی می باشد و کوشش می­گردد با بهره گیری از شاخص­های بهره­وری محاسبه‌شده وضع موجود تبیین و با در نظر داشتن اهداف از پیش تعیین شده استراتژی حرکت جهت تحقق اهداف مشخص گردد.

ج-بهره­ وری در سطح بخش:

مطالعه بهره­وری در سطح بخش­های مختلف امری اصولی می باشد. تفکبک اقتصاد ملی به بخش­های تولید مانند کشاورزی، معدن، صنعت، نفت و خدمات و هم چنین به سه بخش عمده دولتی، خصوصی و تعاونی مبنای مطالعه­های گوناگون در زمینه بهره­وری می­باشد. تحقیقات قابل‌توجهی در خصوص بهره­وری نیروی کار و تا حدودی بهره­وری سرمایه و بهره­وری کل عوامل در سطح بخش­های اقتصادی صورت گرفته می باشد. شایان توجه می باشد مقایسه بهره­وری بین بخش­های مختلف اقتصادی تنها برای عواملی از تولید امکان­پذیر می باشد که به‌گونه مشترک مورداستفاده قرار می­گیرد مانند مطالعه بهره­وری نیروی کار در بخش­های دولتی و خصوصی.

د-بهره ­وری در سطح سازمان وشرکت:

بهره­وری در سطح سازمان برابر می باشد با نسبت کار انجام‌شده سازمان برای تولید کالاها با ارائه خدمات در طول یک زمان معین به منابع مصرف شده که در تولید تأثیر داشته­اند. پس برای محاسبه بهره­وری در سطح سازمان نسبت به بخش اقتصادی از عوامل ملموس­تری بهره گیری می­گردد. سازمان متشکل از شرکت­هایی می باشد که خود تولید کننده نوع خاصی از کالاهای نهایی هستند. لذا مفهوم سازمان نباید با مفهوم شرکت اشتباه گرفته گردد و سازمان می­تواند از جمع چند شرکت به وجود آمده باشد. شرکت مکان ثابتی می باشد که در آن مجموعه­ای از عوامل تولید تحت مدیریت و حسابداری واحد جهت تولید کالا و خدمت به کار افتاده باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ه-بهره ­وری در سطح واحد تولیدی:

واحد تولیدی در واقع قسمتی از شرکت می باشد که به تکمیل محصول نهایی، تولید قطعه یا ارائه خدمات خاصی می­پردازد. این سطح از تولید می­تواند جزء واحد، گروه تولیدی، خط تولیدی و سالن تولید لحاظ گردد.

مطالعه بهره­وری در این سطح علاوه بر بهره­وری نیروی کار، سرمایه، انرژی، عوامل خاص و فنی زیرا ماشین­آلات و حتی بک ماشین خاص را نیز می­تواند شامل گردد. مطالعه بهره­وری یک خط تولید و مطالعه بهره­وری زمان همواره با مطالعات کنترل کیفیت همراه می باشد که در حوزه مطالعات عمومی مهندسی در صنایع قرار می­گیرد.

و-بهره ­وری فرد شاغل:

اندازه بهره­وری فردی شاغلین تحت تأثیر عوامل ملموس و غیر­ملموس نظیر اندازه تجهیزات، شرایط کار، فرآیندها، آگاهی و انگیزش قرار دارد. اگر چه همه عواملی که به آن تصریح گردید در جای خود اهمیت بسزایی دارند، اما به جرأت می­توان انگیزش را به‌عنوان مهمترین عامل ارتقای بهره­وری مطرح نمود. با در نظر داشتن مفهوم بهره­وری، اعتقاد بر این می باشد که رشد بهره­وری در سطح هر شاغل موجب رشد بهره­وری در سطح شرکت می­باشد. و این افزایش موجب افزایش بهره­وری در سطح بخش اقتصادی و درنهایت رشد بهره­وری ملی می­گردد. به‌عبارت‌دیگر رشد بهره­وری در سطح ملی بستگی به رشد بهره­وری تک تک شاغلین دارد. بایستی پذیرش این واقعیت که بشر تنها عاملی می باشد که می­تواند خود را تغییر دهد و در محیط خود تغییر به وجود آورد، تأثیر کلیدی شاغلین به‌گونه اخص و بشر به‌صورت اعم در فرآیند بهره­وری عیان می­گردد.)شکری، سید عباس، 1389)

[1] . International Institute

[2] . Development World for Management & Economic froum

[3] . Asian Produactivity Organization

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اصلی :

1 چه ارتباط­ ای بین بهره ­وری و سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش هست؟

سؤالات فرعی:

1- بین بهره­ وری نیروی انسانی و سود تقسیم‌شده­ شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط­ ای هست؟

2- بین بهره ­وری سرمایه با سود تقسیم‌شده شرکت در قلمرو پژوهش چه ارتباط ­ای هست؟

تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری