عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-21- طبقه بندی تورم ها بر مبنای درجه شدت تورم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) تورم خفیف :این تورم که غالبا از آن به عنوان «تورم خزنده»[1] و گاهی به نام «تورم آرام» تعبیر می گردد، به افزایش بطئی و ملایم قیمت ها اطلاق می گردد. در دهه  70-1960 غالب کشورهای صنعتی غرب در معرض این تورم قرار داشتند.

در مورد حدود افزایش قیمت ها در تورم آرام (خفیف)، ضابطه مشخص و معینی وجود ندارد و علماء و صاحب نظران مختلف اقتصادی، حدود و نسبت‌های متفاوتی را پیشنهاد کرده اند، مانند در دائره المعارف بریتانیکا[2]، حدود افزایش قیمت ها در این نوع تورم، بین 1تا 6 درصد در سال، در دائره المعارف بین المللی اجتماعی حد اکثر 4 درصد و در ماخذی دیگر بین 4 تا 8 درصد ذکر گردیده می باشد.

ب) تورم شدید: در این تورم که گاه از آن تحت عنوان «تورم شتابان» (یا تازنده [3] (یاد می گردد، آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع می باشد.

برای تعیین حدود این گونه تورم نیز، ضابطه مشخصی وجود ندارد. بعضی از اقتصاد دانان، نسبت افزایش قیمت ها در این نوع تورم را سالانه بین 15 تا 25 درصد ذکر کرده اند، اما این نسبت قطعی نیست و با در نظر داشتن سیر تورم در سال های اخیر برآوردی بیش از حد نازل، به نظر می‌رسد.

ج) تورم بسیار شدید: این نوع تورم که از آن به عنوان «تورم افسار گسیخته»[4] و یا «فوق تورم» و نیز «ابر تورم» [5]تعبیر شده می باشد شدید ترین و پیشرفته ترین حالت تورم بشمار می‌رود. برای تشخیص این قسم از تورم نیز معیار مشخصی که مورد اتفاق نظر اقتصاد دانان باشد وجود ندنرد. یکی از علمای اقتصاد موسوم به «فیلیپ کا گان» افزایش قیمتی حدود 50 درصد در ماه را به عنوان ملاک تشخیص «تورم بسیار شدید» پیشنهاد کرده می باشد .در حالی که در «دائره المعارف بریتانیکا» دو برابر شدن قیمتها، در ظرف 6 ماه و یا کمتر به عنوان معیار شناسایی این تورم تلقی شده می باشد (کتابی،1371).

2-22- طبقه بندی تورم ها بر مبنای نسبت افزایش قیمت ها به افزایش حجم پول

الف) تورم باز[6] (یا تورم عیان)

به تورمی اطلاق می گردد که در آن قیمت ها سریع تر از حجم پول در جریان، افزایش می‌یابد.

ب) تورم مهار شده (یا تورم بسته)

تورمی می باشد که در آن اندازه افزایش قیمت ها کمتر از افزایش حجم پول در جریان باشد (کتابی،1371).

[1] – Creeping  inflation

[2] – Britannica

[3] – Cal loping  inflation

[4]– Runaway Inflation

[5]– Hyper- Inflation

[6] – Open Inflation

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ تورم و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

2- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ ارز و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

3- چگونه ارتباط‌ای بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و متغیرهای کلان اقتصادی بر صحت  پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری