عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2- جریان وجوه نقد آزاد

در صورت جریان وجوه نقد معمولاً وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریان های نقدی می باشد. کیمل و همکاران  عقیده دارند وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی نه تنها بایستی در دارایی های ثابت جدیدی سرمایه گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت های عملیاتی خود را حفظ نماید بلکه بخشی از این وجوه نیز بایستی به مقصود رضایت سهامداران تحت عنوان سود سهام و یا بازخرید آن بین آنها توزیع گردد. پس وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به تنهایی نمی تواند به عنوان توانایی واحد تجاری برای ایجاد جریان های نقدی تلقی گردد. از این رو لازم می باشد به مقصود ارزیابی توانایی واحد تجاری، در کنار وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی جریان های وجوه نقد آزاد آن نیز محاسبه و مورد ارزیابی قرار گیرد(مارتین و پتی،2000،ص42)  .

همچنین از نظر مارتین و پتی معیارهای قدیمی حسابداری از قبیل سود هر سهم و بازده دارایی ها به تنهایی نمی توانند بیانگر عملکرد واحد تجاری باشند بلکه این معیارها بایستی در کنار معیارهایی از قبیل جریان های وجوه نقد آزاد واحد تجاری به کار برده شوند. زیرا در حالی که سود به کراتً توسط مدیران واحدهای تجاری دستکاری می گردد، کتمان و دستکاری جریان های نقدی آزاد بسیار دشوار می باشد. مطالعه مطالعات انجام شده حاکی از وجود دیدگاه های متفاوت درمورد جریان های وجوه نقد آزاد و روش محاسبه آن می باشد. جنسن جزو اولین کسانی بود که تئوری جریان های وجوه نقد آزاد را تبیین و از آن تعریفی ارائه نمود.

2-2-1- تعریف جریان وجوه نقد آزاد

از نظر جنسن جریان های وجوه نقد آزاد واحد تجاری وجوه نقدی می باشد که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبت (بر مبنای تنزیل نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا)، هست.

 2-2-2- محاسبه جریان وجوه نقد آزاد

طبق تعریف جنسن از جریان وجوه نقد آزاد لازم می باشد پروژه ها از نظر ارزش فعلی خالص از طریق کاربرد نرخ هزینه سرمایۀ قابل اتکایی، ارزیابی و در صورت مثبت بودن آن، وجوه لازم برای  سرمایه گذاری در چنین پروژه هایی از جریان های نقد در دسترسی واحد تجاری کسر گردد، آن چیز که که می ماند به عنوان جریان وجوه نقد آزاد تلقی خواهد گردید.

جاگی و گیول  عقیده دارند که محاسبه جریان وجوه نقد آزاد براساس مدل جنسن بسیار مشکل می باشد زیرا که نمی توان به گونه سریع تمام پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت مورد انتظار واحد تجاری را شناسایی نمود. به علاوه معمولاً اطلاعات در خصوص تعیین نرخ هزینه سرمایه قابل اتکا در دسترس نیست. از این رو کوشش شده می باشد تا از مدل های دیگری که به نوعی مدل های جایگزین مدل جنسن هستند، برای محاسبه جریان های وجوه نقد آزاد واحد تجاری بهره گیری گردد.

از مهمترین این مدل ها می توان به مدل لهن و پولسن  (1989) و مدل کاپلند  تصریح نمود. از نظر لن و پلسن جریان های وجوه نقد آزاد شرکت عبارتست از سود عملیاتی قبل از هزینۀ استهلاک پس از کسر وجوه پرداختی بابت مالیات، هزینه بهره، سود سهامداران ممتاز و سود سهامداران عادی. کاپلند نیز تعریف زیر را از جریان های وجوه نقد آزاد ارائه می نماید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

«جریان های وجوه نقد آزاد واحد تجاری عبارتست از سود عملیاتی پس از مالیات به اضافه  هزینه های غیرنقدی پس از کسر سرمایه گذاری (افزایش در تغییرات) در سرمایه در گردش، اموال، ماشین آلات، تجهیزات و سایر دارایی ها.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب گفته شده، این پژوهش درصدد پاسخ به سوالات زیر می­باشد:

سوال اصلی: 

چه ارتباط ای بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هست؟

 سوالات فرعی:

1- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد هست؟

2- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی هست؟

3- چه ارتباط ای بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد هست؟

4- چه ارتباط ای بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد هست؟

5- چه ارتباط ای بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد هست؟

6- چه ارتباط ای بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد هست؟

ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید