عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-17- نسبت های سود دهی

این نسبت ها توانایی شرکت را در بدست آوردن سود نشان می‌دهد، در واقع عملکرد کلی شرکت و مدیریت آن ارزیابی می گردد.

2-17-1- نسبت سود هر سهم  (EPS)

با محاسبه این رقم، سودی که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده می باشد معین می گردد.این عدد از متداولترین نسبت‌های مالی می باشد که محاسبه و تجزیه و تحلیل می گردد (آهنچیان و همکار،1390).

2-17-2- نسبت قیمت به سود هر سهم  (P/E)

نسبت  P/E یکی از ابزارهای رایج و متداول جهت تحلیل وضعیت شرکت ها، صنعت و بازار می باشد. این نسبت که از آن به عنوان ضریب سود آوری نیز یاد می گردد، حاصل تقسیم قیمت هر سهم بر درآمد هر سهم شرکت می باشد. در واقع ارتباط ی بین قیمت سهم شرکت با سود آن را نشان می‌دهد.

درآمد هر شرکت معیاری می باشد که می‌توان با آن شرکت را در طی چند سال متوالی به لحاظ افزایش سرمایه ی شرکت مقایسه نمود، اما این متغییر، معیار مناسبی برای مقایسه چند شرکت نیست.

این نقیضه در معیار   PE رفع می گردد و با این معیار می‌توان شرکت‌های یک صنعت را مورد مقایسه قرار دارد و یا هر شرکت را با متوسط صنعت مرتبط  تطبیق داد.

نسبتPE  بیانگر تعداد دفعاتی می باشد که طول می‌کشد تا قیمت یک سهم از طریق سود آن، در صورت پرداخت تمام سود‌های واقعی آن بازیافت گردد.

نکات مهم در مورد PE:

1- این نسبت نباید خیلی بالا و خیلی پایین باشد.

2- این روش برای شرکت هایی که PE آن ها منفی می باشد، کاربردی ندارد.

پایین  یا  بالا بودن PE بعضی  اوقات به خاطر شرایط خاص شرکت می باشد.

شرکتی قصد دارد خط تولید جدیدی را ایجاد نماید به همین دلیل سود را کم اعلام می کند و در این صورت (PE) بالا می‌رود اما در آینده‌ای معیین سود آوری خود را نشان می‌دهد این بدین معنی می باشد  که (PE) بالا چشم انداز سود آوری شرکت را نشان می‌دهد.(آهنچیان، احتشامی،1390)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-17-2-1- کاربرد نسبت (PE)  

به لحاظ نظری، (PE)یک سهم به ما  می‌گوید که سرمایه گذاران چند ریال حاظرند به ازای یک ریال سود یک شرکت پرداخت نمایند. به همین جهت به آن ضریب سهام نیز می‌گویند. به بیانی دیگر اگر (PE) یک سهم 20 باشد بدین معنی می باشد که سرمایه گذاران حاضرند 20 ریال برای هر ریال از سود سهم این شرکت بپردازند ( تحلیل بنیادی بورس، 1390).

2-17-2-2- رشد سود

قیمت سهام بازتاب انتظارات سرمایه گذاران از ارزش و رشد آینده شرکت می باشد. اندازه سود (EPS) معمولا مبتنی بر (EPS) گذشته می باشد. اگر شرکتی در مرحله رشد قرار دارد سودش بایستی رشد کند. در نتیجه تفسیر بهتری از (EPS)  آن می باشد که خوشبینی بازار از آینده رشد یک شرکت را باز تاب می‌دهد (تحلیل بنیادی بورس، 1390).

2-17-2-3- نسبت سود تقسیمی هر سهم

سهم و سود هر سهم مواردی مانند مالیات، اندوخته قانونی، سایر اندوخته ها و سود (زیان) انباشته را در بر می‌گیرد. گرچه در نظریه، تفاوت زیادی بین شرکتی که سود نسبتاء بالایی تصویب می کند و شرکتی که سود کمی از درآمد خود را تقسیم می‌نماید وجود ندارد، در اقدام به دلیل جو حاکم بر بازار به ویژه از طرف کسانی که به درآمد سهام اتکای زیادی دارند، عرضه سهام شرکت هایی که سود سهام کمی تعیین می‌کنند زیاد شده و موجب کاهش قیمت آن سهم را در بازار فراهم می‌نماید. از این رو، در شرایط تساوی سایر عوامل، شرکت هایی که نسبت سود تقسیمی بالاتری دارند نسبت به سایر شرکت ها از جایگاه بهتری بر خوردارند (تحلیل بنیادی بورس، 1390).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ تورم و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

2- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ ارز و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

3- چگونه ارتباط‌ای بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و متغیرهای کلان اقتصادی بر صحت  پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید