ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- اظهار مسئله

یکی انواع صورتهای مالی که در ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، صورت سود و زیان می باشد این صورت مالی منعکس کننده عملکرد واحد تجاری و در برگیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل مدیریت واحد تجاری می باشد متغیرهای زیادی روی سود و زیان واحدهای تجاری تاثیر می­گذارند؛ که یکی از این متغیرها ویژگیهای اقتصادی چرخه عمر واحد تجاری می باشد.

طبق نظریه چرخه عمر، شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای رفتارهای خاصی هستند؛ بدین معنی ویژگیهای مالی و اقتصادی واحد تجاری تحت تاثیر مرحله ای از چرخه عمر می باشد که واحد تجاری در آن قرار دارد( آنتونی و رامش[1]، 1992). شرکتها را براساس چرخه عمر به سه دسته، درحال رشد، بالغ و درحال افول تقسیم می شوند. واحدهای تجاری در حال رشد با انباشته کردن سود موجب افزایش قیمت سهم می شوند واحدهای تجاری بالغ فرصت مناسبی نداشته، سیاست تقسیم سود آنها تاثیری بر قیمت ندارد؛ هرچند که نسبت ثابت سود تقسیمی آنها باعث کاهش ریسک می گردد. واحدهای تجاری در حال افول مجبور به تقسیم سود هستند و ریسک بسیار بالایی را در خود دارند. با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده میتوان چنین استنباط نمود که شرکتها جهت تاثیر گذاری بر قیمت سهام و ترغیب سرمایه­گذاران به خرید سهام در هریک از مراحل چرخه عمر، به ایجاد جریانهای نقدی می پردازند.

جریانهای نقدی در بسیاری از تصمیمات مالی، مدل های ارزشگذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرحهای سرمایه ای و غیره تأثیر محوری دارند. اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی همچنین از لحاظ درون سازمانی نیز اداره امور را در کاراترین شکل خود امکانپذیر می سازد و منجر به اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی می گردد.

جریان نقد عملیاتی[2](CFO)، وجه نقدی می باشد که از فعالیتهای عملیاتی واحد تجاری حاصل می گردد. اما جریان نقد آزاد[3] (FCF) وجوهی می باشد که بعد از تعدیلاتی بر روی جریان نقد عملیاتی به دست می آید. جریان های نقد آزاد یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد واحد تجاری می باشد و وجه نقدی را نشان میدهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه داراییها در اختیار دارد.

مدیران شرکتها غالباً بدون در نظر گرفتن اندازه مطلوب شرکت تحت مدیریت خود، به دنبال رشد آن هستند. زیرا رشد شرکت دو مزیت عمده برای مدیران میتواند به همراه داشته باشد. از این لحاظ که هم می تواند منابع تحت کنترل مدیران را افزایش داده و قدرت آنها را در شرکت و در بازارهای سرمایه افزایش دهد و هم توام با پاداش برای مدیران باشد(جنسن[4]، 1986).

جریان های نقد آزاد از دیدگاه مدیران واحد تجاری می توانند کاربردهای مهمی در تقسیمات نقدی سود، بازخرید سهام، بازپرداخت بدهیها و تادیه تعهدات واحد تجاری، تحصیل شرکتهای دیگر توسط واحد تجاری و سرمایه گذاری مجدد در پروژه های سرمایه ای واحد تجاری داشته باشد. اگر جریانهای نقد آزاد برای تحصیل شرکت های دیگر یا سرمایه گذاری مجدد در پروژه های سرمایه ای به گونه موثری سرمایه گذاری گردد می تواند جریان های نقدی مازادی برای واحد تجاری ایجاد نماید( شیخ و همکاران، 1390).

سیاست تقسیم سود یکی از  مهمترین حوزه ها  در ادبیات مدیریت مالی می باشد؛ بسیاری از محققان این امر را مطالعه کرده­اند که  چرا  شرکت ها  بخش  عمده ای از  درآمدشان را  بصورت سود سهام پرداخت  می­کنند در حالیکه بنا به پیشنهاد میلر[5] و مودیگیلانی[6] (1961) سیاست تقسیم سود، هیچ تغییری در ثروت سهامداران ایجاد نمی­کند. این موضوع در ادبیات مدیریت مالی  به معمای تقسیم سود معروف می باشد(بلک[7]، 1976). لذا پرداخت سود به ظهور معضلات سازمانی موجود میان مدیران و سرمایه گذاران خارجی شرکت کمک می­کند. پس تأثیر نظارتی و کنترل کننده تقسیم سود سهام، تعارض سازمانی میان مدیران و سهامداران را کاهش می دهد(ایستربروک[8]، 1984).

جریانات نقدی آزاد بستگی به نیازهای سرمایه­ای شرکت دارد تا بتواند برای رشد و پیشرفت خود سرمایه گذاری کند­؛ در حالت کلی  شرکت هایی که در مرحله رشد با فرصت های سرمایه گذاری بسیار مواجه هستند تمایل دارند که جریانات نقدی آزاد پائینی داشته باشند و در عوض هم سود سهام پائین­تری هم پرداخت نمایند. و به بیانی دیگر شرکت هایی که در مرحله بلوغ با پروژه های سودآور کم در سرمایه گذاری هستند علاقمند هستند که جریان نقد آزاد بالایی داشته باشند تا قادر باشند که پرداخت سود سهام بالایی را داشته باشند. پس سیاست سود سهام یک شرکت متاثر از چرخه عمر واحد تجاری می باشد( یوردینگ[9]، 2010).

نتایج بدست آمده از تحقیقات قبلی نشان میدهند که شرکت های بزرگتر با جریانات نقدی آزاد بالاتر و نسبت سود های انباشته به سهام عادی بزرگتر تمایل داشته­اند که سود سهام بیشتری را پرداخت نمایند و همچنین شرکت هایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالاتری دارند یعنی دارای نشانه­ای برای فرصت های  رشد داشته اند تمایل به این داشته اند که درصد سود سهام پرداختی را افزایش دهند( یوردینگ،2010).

پس چرخه عمر شرکت و همچنین ویژگیهای اقتصادی واحدهای تجاری می تواند تاثیر فزاینده­ای در سرمایه گذاری این واحدها اعمال نماید  و با در نظر داشتن اینکه سرمایه گذاری واحدهای تجاری متاثر از جریانهای نقد آزاد می باشد انتظار بر این می باشد که ارتباط­ای بین این متغیرها وجود داشته باشد این پژوهش درصدد آن می باشد که ارتباط بین چرخه عمر واحدهای تجاری و جریان نقد آزاد را با تاکید بر سیاست تقسیم سود مورد ارزیابی قرار ­دهد. در این خصوص لازم می باشد که به سوال زیر پاسخ  داده گردد:

چه ارتباط­ای بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکتها و جریان نقد آزاد با در نظر داشتن سیاست تقسیم سود هست؟

[1] . Anthony And Ramesh

[2] . Cash From Operation

[3] . Free Cash Flows

[4] . Jensen

[5] . Miller

[6] . Modiglianis

[7] . black

[8] . Easterbrook

[9] . Yordying Thanatawee

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مطالب گفته شده، این پژوهش درصدد پاسخ به سوالات زیر می­باشد:

سوال اصلی: 

چه ارتباط ای بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت و جریان نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هست؟

 سوالات فرعی:

1- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد هست؟

2- چه ارتباط ای بین سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسیمی هست؟

3- چه ارتباط ای بین اندازه شرکت و جریان نقد آزاد هست؟

4- چه ارتباط ای بین اهرم مالی و جریان نقد آزاد هست؟

5- چه ارتباط ای بین نرخ بازده داراییها و جریان نقد آزاد هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- چه ارتباط ای بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقد آزاد هست؟

ارتباط بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید