عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6- پیش بینی و روش های آن

ما بشر‌ها در دنیایی زندگی می‌کنیم که خواه‌وناخواه بر اساس خواست و اراده خداوند تعالی و تبارک به آینده رانده می‌شویم و در اقدام همه ما چشمانمان رو به آینده می باشد وقتی به اطراف خود نگاه می‌کنیم می‌بینیم که طرفداران اقتصاد بازار ، بازرگانان ، فنّاوران و یا آنان که کمترین پس‌اندازها رادارند و حتی فقیران و بی‌نوایان‌ همه می‌خواهند آینده را داشته باشند و هیچ مخلوقی آینده بدی را برای خود نمی‌خواهد ،  در دنیایی زندگی می‌کنیم که شتاب ناک در حال تغییر می باشد ، شیوه برخورد ما با این دور نمایی که به‌سرعت در حال گسترش و تحول می باشد تأثیر تعیین‌کننده‌ای در موفقیت ما و یا سازمان ما دارد . سازمان برای ادامه حیات خود نیازمند پیش‌بینی آینده می باشد و بدون پیش‌بینی آینده امکان و فرصت برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری و تصمیم‌گیری درست و اصولی از بین می‌رود .

2-6-1- جایگاه پیش بینی در علم

علم به مجموعه از دانستنی‌های سامانمند بر اساس روش‌های معتبر درمورد پدیده‌ها و روابط بین آن‌ها اطلاق می گردد دانستنی‌هایی که دارای ویژگی‌های خاصی هستند و با روش‌های خاصی کسب‌شده‌اند و بتوان آن‌ها را با روش‌های معتبر اثبات نمود. این اثبات پذیری باعث آزمون‌پذیری و درنتیجه امکان ابطال را نیز در بر دارد . این فهم از علم ، تجربه ، استقرار و تعمیم را در خود مستتر دارد و بر اساس قیاس به پیش‌بینی می‌پردازد

سه وظیفه عمده علم شامل موارد ذیل می‌باشد:

الف-تفسیر و تبیین واقعیت‌ها:

از علم انتظار داریم آن چیز که در واقعیت هست را برای ما تبیین کند در این وظیفه , علم بایستی نامعلوم‌ها را بر اساس معلوم‌های قبلی تفسیر کند و تبیین ازآنچه هست – چه درمورد پدیده‌ها و چه روابط بین آن‌ها ارائه کند.

ب-کاربرد فنی:

یکی از وظایف مهم علم که در اقدام بکار جامعه و سازمان می‌آید و جهت بهره‌مندی و بهره‌برداری بیشتر از اطلاعات می باشد کاربرد فنی علم می باشد . به همین اصل بشر‌ها باهدف دستیابی به امکانات و ابزار مطلوب‌تر در طراحی و احداث خود از روش‌های علمی بهره گیری می‌کنند.

ج-پیش‌بینی:

یکی دیگر از وظایف علم ، پیش‌بینی امور قبل از وقوع می باشد که به این پژوهش برای هدف‌گذاری مرتبط می‌باشد زمانی که علم در وظیفه خود به تبیین  نظری واقعیت‌ها    می‌پردازد انتظار می باشد شرایطی را تبیین کند که بر اساس آن بتوان آینده را پیش‌بینی نمود در اینجا سیاق منطقاً پیش‌بینی ، حالت عکس سیاق منطقاً وظیفه تفسیری می باشد . در تفسیر از نظریه ابتدایی یا فرضیه و نظاره به نظریه و سپس با مشاهدات به قانون می‌رسیم )استقرا ( اما در پیش‌بینی و همچنین کاربرد فنی از قانون به نظریه ‌یا حدس درمورد نظاره آینده دست می‌یابیم ) قیاس (.

پیش‌بینی ، یک پیش‌گویی عقلایی از وقایع آینده می باشد ، که با در نظر داشتن اطلاعات مرتبط فعلی و گذشته انجام می گردد (Wilson et all , 2002) . به‌طورکلی محققین مختلف از اصلاحات گوناگونی نظیرForecasting , Projection , Foretelling , Foreboding , Foresight , Prophecy , Prognostication , Prediction  Anticipation , Foreseeing برای پیش‌بینی  و یا پیشگویی بهره گیری نموده‌اند . پیش‌بینی در زندگی یک ضرورت می‌باشد . همچنین یکی از حوزه‌های مهم پشتیبانی تصمیم بوده و در حوزه مسائل مالی و اقتصادی تأثیر و اهمیت و ویژه‌ای دارد (Efraim and Aronson , 1998) .

به‌صورت اختصار چهار نوع تقسیم‌بندی سیر تاریخی پیش‌بینی به تبیین ذیل می‌باشد:

  • غیب‌گویی‌های متداول در جوامع قدیمی
  • آینده پردازی تخیلی-فلسفی: آینده را بر اساس فلسفه خاص و ترکیبی با تخیل و ارزش‌های شخصی طراحی می کند.
  • پیش‌بینی تاریخی-فلسفی: تحلیل مبتنی بر طریقه تاریخی حوادث مبتنی بر فلسفه فکری ویژه .
  • پیش‌بینی علی-تاریخی: در این روش بر اساس طریقه گذشته و روابط علی تبیین شده به‌وسیله علم ، آینده بر اساس رخدادها و تحولات پیش‌بینی می گردد بین این روش ، روش علمی گفته می گردد ) عزتی، 1385 (

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی:

  • بهره گیری از رویکرد شبکه عصبی فازی برای پیش‌بینی مانده منابع آتی در تعیین هدف جذب منابع برای شعبه‌های مؤسسات مالی و اعتباری.

 هدف فرعی:

  • تدوین الگوی مناسب برای پیش‌بینی دقیق منابع آتی و تعیین اهداف جذب منابع بر اساس آن،
  • تعیین متغیرهای سری زمانی که بیشترین و یا کمترین تأثیر را در فرآیند پیش‌بینی تعیین هدف جذب منابع دارند.

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید