پایان نامه

مقاله فارسی رایگان دانلود پایان نامه مدیریت:شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قسمتی از متن پایان نامه : ساختار بوروکراسی ماشینی[1]: استانداردسازی، مفهومی ادامه مطلب…

By 92, ago