پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته حسابداری: تدوین الگوی مناسب برای پیش‌بینی دقیق منابع آتی و تعیین اهداف جذب منابع در موسسات …

عنوان کامل پایان نامه :  تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری قسمتی از متن پایان نامه : 2-7-3- شبکه عصبی – فازی هر یک ادامه مطلب…

By 92, ago