پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد حسابداری درباره شبکه‌ های عصبی و منطق فازی

عنوان کامل پایان نامه :  تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری قسمتی از متن پایان نامه : 2-2-3-6- روش های اندازه گیری پول 2-2-3-6-1- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته حسابداری: تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

عنوان کامل پایان نامه :  تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری قسمتی از متن پایان نامه : 2-2-2- اختصار‌ای از وظایف و ویژگی‌های پول ادامه مطلب…

By 92, ago